הפחתת מזונות – האומנם?

הפחתת מזונות – דין תורה הינו הדין המנחה בכל הנושאים הקשורים בינו לבינה, כלומר – בין בעל ואישה. לכן, בנושא המזונות, מנחה הדין הדתי את אב המשפחה, לכלכל את משפחתו, כלומר, את אשתו וילדיו. מזונות האישה יהיו למעשה דאגה לרווחתה של האישה: לקורת גג ולאורח החיים שאליו הרגיל אותה. כמובן שלצד זאת, ישנה גם את כתובתה של האישה, שם מתחייב הגבר, בסכום כספי, לאשתו. בנוגע למזונותיהם של ילדים, מחויב אב המשפחה לדאוג למזונותיהם עד גיל 18. על פי ההלכה, חובת הדאגה למשפחה וכלכלתם מוטלת כאמור על האב. מכאן, שגם בהליך הגירושין, חלה חובת הדאגה והתשלום על האב, והוא אינו יכול להתחמק ממנה. כיום, ישנה חלוקה שונה של החיוב במזונות, וזאת בהתאם לגיל הילדים ובהתאם לפסיקתו החדשה של בית המשפט העליון בנושא המזונות.

נושא מזונות ילדים הינו נושא הכרוך להליך הגירושין, אך לא רק. מזונות ילדים נדרשים גם כאשר בני זוג שאינם נשואים, מחליטים לפרק את התא המשפחתי ולגור בנפרד. נושא זה יידון באחת מהערכאות המוסמכות לכך – בית הדין הרבני הפועל על פי דין הלכתי, או בית המשפט לענייני משפחה, שפסיקותיו מושפעות גם הן מהדין הדתי, אך משולבות במעט ליברליות.

במאמר המובא לפניכם/ן נעסוק בשאלת מזונות ילדים, נעמוד על מטרתם של המזונות וכן נבחן באילו מקרים ניתן יהיה להפחית את גובה המזונות, לאחר שאלו נפסקו בידי ערכאה שיפוטית. כל זאת נעשה ונכתוב עבורכם/ן, קוראים וקוראות, כדלקמן:

מטרת המזונות:

כאמור, החובה לשאת במזונות ילדים היא חובה המוטלת מכוח הדין הדתי–יהודי. תכליתה של החובה הזו, היא לשמר ולשמור על רמת החיים הבסיסית של הילדים, ולכל היותר גם רמת החיים ההולמת שאליה הם התרגלו. הדאגה לילדים מתבטאת לא רק בפן הכלכלי – שזהו פן המזונות, אלא גם בפן חינוך הילדים ודאגה לניהול תקין של אורח חיים. החובה של האב לשאת במזונות ילדים, בעצם חלה מהרגע שבו בני הזוג נפרדים, וכבר בשלב הזה, יכולה האישה, בשם ילדיה, לפנות לאחת מערכאות השיפוט, בתביעה למזונות זמניים.

מהם מזונות זמניים?

מזונות זמניים הם למעשה הסכום שייקבע זמנית, שאותו כמובן ישלם אב המשפחה. הסכום הזמני נפסק על ידי הערכאה המוסמכת לכך, שאליה פנתה האם, והוא יהיה הסכום הזמני שאותו ישלם האב, עד לסיום ההליך המשפטי בנושא. מטרת המזונות הזמניים, היא כמובן לא לפגוע בניהול אורח חיים תקין של הילדים, כתוצאה מהפרידה של הוריהם.

כיצד נקבע גובה המזונות ומתי קורה מצב של הפחתת מזונות?

למעשה, כל הקשור לגובה המזונות, נפסק כמובן על פי דין תורה. בגילאים 6–0 הילד יהיה תמיד בחזקת אמו, וזאת על פי חזקת הגיל הרך. לכן, בגילאים אלו, סכום המזונות ישולם באופן אוטומטי על ידי האב, בהתאם לגיל הילד ולצרכיו, וזאת מבלי להתחשב בפרמטרים כגון גובה השתכרות האב.

גם בגילאים 15–6 שנים, דין תורה מחייב את אב המשפחה לעמוד בנטל התשלום, שכן הוא האמון על דאגה למשפחתו. אלא שבגילאים אלו ישנה התחשבות בגובה השתכרותו של האב, ואף בעניין המשמורת.

בגילאים 18–15 שנים, דין תורה מגדיר את הגילאים אלו כ"דין צדקה" ולכן אין חובה לכלכל את הילדים, שכן זוהי "צדקה". ברור כי מצב זה אינו לגיטימי, שכן ילדים בגילאי 15 עדין נמצאים בשלב התפתחותי בחייהם, ועל הוריהם לדאוג להם. לכן, גובה המזונות בגילאים אלו לעיתים יחולק בין ההורים בצורה שווה או בהתאם לאורח החיים של הילד.

הפחתת מזונות – כיצד ובאילו מקרים?

עד לפסיקת בית המשפט העליון החדשה בנוגע להפחתת מזונות, היה מורכב, עד בלתי אפשרי, להפחית את גובה המזונות שנקבעו, שכן הייתה דרישה להוכיח שינוי נסיבות מהותי. במצב דברים זה, עלתה השאלה: מהן נסיבות אשר ייתפסו כמהותיות? כיום, לאחר פסיקתו של בית המשפט העליון, יש צורך להראות שינוי רגיל בחייהם של ההורים או של הילדים.

בעבר, לא הייתה ממש (אלא במקרים נדירים מאוד) התחשבות בגובה השתכרות ההורים, או במשמורת. לכן, אם בעבר אי הצדק בנושא גובה המזונות, התבטא בעיקר בהטלת סכומים גבוהים על אב המשפחה, וזאת כאמור מבלי להתחשב בגובה השתכרות ובמי מההורים מחזיק במשמורת, הרי שכיום, ערכאות השיפוט החליטו על הרחבת מעגלי הצדק בקביעת סכום המזונות, וזאת בעיקר מתוך הבנה, כי הטלת דמי מזונות גבוהים, במצב שבו הצד המשלם אינו יכול לעמוד בכך, עלולה להוביל לפגיעה בקשר ההורה עם הילד ולפגיעה ביכולת לספק לילד את צרכיו.

כיום, בבואם של בתי המשפט לפסוק גובה מזונות, ישנם פרמטרים שבהם הם מתחשבים, כדוגמת גובה השתכרות, מי מחזיק במשמורת בלעדית או האם ישנה משמורת משותפת. במידה ונפסקו כבר המזונות, והוגשה בקשה להפחית את גובה המזונות, אזי יש כמובן להציג את הסיבה שבגינה מוגשת הבקשה. לדוגמא, מעבר של האם, למגורים יחד עם בן זוגה, עלול להוביל למצב של הפחתת מזונות. סיבה נוספת אשר יכולה להוביל להפחתת מזונות, היא גובה השתכרות האם, שכן אם האם משתכרת יותר מהאב, ערכאת השיפוט יכולה לאזן את הטלת המזונות בין ההורים.

Rate this post