מסע היחלצות: כל מה שלא ידעתן על טקס החליצה

טקס החליצה מתקיים גם בימינו על פי אותם עקרונות שנקבעו בדיני ההלכה הקדומים, ועוברים אותו בכל שנה כמה עשרות אלמנות ואחים שכולים בבתי הדין הרבניים. הטקס, שנועד במקור להמיט קלון על היבם, על שום שהוא מסרב לגמול חסד לאחיו המת – נודע כיום יותר כאירוע שמשפיל את האישה דווקא

Rate this post