האזינו לתכנית הרדיו של עו"ד יעקב בלס ברדיו תל אביב: נפרדים ביחד

עורך הדין יעקב בלס עונה לשאלות מאזינים בנושאיי חלוקת כספים וצו פירוק שיתוף ומשוחח עם עו"ד ארתור גורביץ, מגשר בעינייני משפחה על חשיבות תהליך הגישור.

"פירוק שותפות", הוא מושג המתייחס לסיטואציה שבה שותפים מבקשים להפסיק את השותפות ולפרק את ה"עסק" המצוי בבעלותם. אך מושג זה אינו נוגע רק לשותפים עסקיים, אלא גם לבני זוג, שכן בני זוג הם גם "שותפים". מה הדין לגבי פירוק שיתוף בין בני זוג? על כך, במאמר שלהלן:

 

מהו פירוק שיתוף בין בני זוג?

כאשר מדברים על תביעה לפירוק שותפות בין בני זוג, מתייחסים לרוב לדירת המגורים שבבעלותם. דירת המגורים של בני הזוג המבקשים להתגרש, היא הנכס המהותי והמשמעותי ביותר שלהם. לא רק שמדובר בנכס בעל משמעות כספית מהותית, אלא גם בנכס בעל ערך רגשי. לכן, ישנם מקרים שבהם בני הזוג המבקשים להתגרש, אינם מצליחים להגיע להסכמה לגבי מכירת דירת המגורים. במקרה כזה, נוצרת סיטואציה שבה אחד מבני הזוג מבקש למכור את הדירה וליהנות מפירות המכירה, כאשר בן או בת הזוג השני\ה מסרב לכך.

לכן, במקרים כאלו, שבהם אין בין בני הזוג הסכמה לגבי מכירת דירת המגורים המשותפת, הופכת התביעה לפירוק שיתוף, לרלוונטית. כלומר, תביעה לפירוק שיתוף, היא תביעה שמוגשת ע"י אחד מבני הזוג נגד בן או בת הזוג, בבקשה למכור את דירת המגורים ואף למנות כונס נכסים, אשר ייטול על עצמו את הטיפול במכירה. במילים אחרות, מדובר בתביעה שנועדה לכפות על בן או בת הזוג הסרבנים, למכור את דירת המגורים המשותפת.

מבחינה משפטית, הדין לגבי פירוק שותפות, קבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1968, הקובע, כי מי ששותף בבעלות במקרקעין, רשאי בכל עת "לפרק" את השותפות. כלל זה רלוונטי גם לבני זוג ובלבד שהם אכן שותפים במקרקעין (כלומר: שהם רשומים יחדיו במרשם המקרקעין, בתור בעלים).

 

מהי סמכותו של בית המשפט, במסגרת תביעה לפירוק שותפות בין בני זוג?

כאמור, במסגרת תביעה לפירוק שותפות, יש לבית המשפט סמכות "לכפות" על בן הזוג המסרב למכור את הדירה, לעשות כן. לשם כפיית פירוק השותפות ומכירת הדירה, בית המשפט ימנה לרוב כונס נכסים, אשר יהיה ממונה מטעמו לצורך מכירת הדירה. שכר הטרחה של כונס הנכסים ייגזר מהתגמול שיתקבל ממכירת הדירה.

באשר לערכאה בעלת הסמכות לדון בתביעות לפירוק שותפות בין בני זוג: יש להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה, היות ותביעה זו עוסקת בעניין "משפחתי".

בנוסף, תביעה לפירוק שותפות היא תביעה שמקבילה להליכי הגירושין. כלומר, ניתן להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני וגם תביעה למשמורת ומזונות ובמקביל להגיש תביעה לפירוק שיתוף בין בני הזוג. היתרון בתביעה לפירוק שותפות הוא, כי היא לא פוגעת ולא גורעת מתביעות מקבילות, שנועדו להסדיר את הליך הגירושין.

 

האם בכלל כדאי להגיש תביעה לפירוק שותפות?

כאשר לקוחות מתייעצים עמנו בנוגע לשאלה – האם כדאי להגיש תביעה לפירוק שותפות – התשובה שלנו מתחלקת ונגזרת מנסיבות העניין הספציפיות. אין עניינו של אדם אחד זהה לעניינו של אדם אחר.

ככלל, כדאי להגיש תביעה לפירוק שותפות, במקרים שבהם היעדר ההסכמה של בן או בת הזוג נובעת ממניעים קנטרניים וכן כאשר אין טעם אמיתי לסירוב למכור את הדירה. בנוסף, כאשר לבני הזוג אין ילדים משותפים אלא רק דירת מגורים, רצוי להגיש תביעה לפירוק שותפות (בהנחה שהצד השני אכן מסרב למכור את הדירה).

לעומת זאת, ישנם מקרים שבהם לחוסר הרצון למכור את הדירה, יש סיבות מהותיות, למשל: דאגה לילדים משותפים. במקרים כאלו אנו סבורים, כי דרך הפשרה היא הנכונה ועדיף קודם כל לחתור לעריכת הסכם בנוגע לדירה. ניתן לקבוע מכירה מדורגת, או מכירה לבן הזוג שתיעשה בשלבים ועוד. אך לצערנו, ישנם גם מקרים שבהם בני הזוג למרות רצונם הטוב, לא מצליחים להגיע לידי הסכמה. במקרים כאלו לא תמיד נותרת ברירה, אלא לעתור בתביעה לפירוק שותפות. כך או אחרת אנו סבורים, כי לשם ניהול תביעה לפירוק שותפות, רצוי ומומלץ מאוד לפנות לעורך דין מוסמך בתחום דיני המשפחה.

 

לסיכום – פירוק שיתוף:

תביעה לפירוק שיתוף היא תביעה שמוגשת ע"י בן זוג אחד (או אחת) נגד רעהו (או רעותו), כדי לכפות על הצד השני למכור את דירת המגורים וזאת בכפוף לכך שאכן דירת המגורים שייכת לשני בני הזוג כחוק. כדי לנהל הליך משפטי בנדון, חשוב ומומלץ בחום לפנות לקבלת ייעוץ משפטי.