בית המשפט הורה על חיסון של קטינה בניגוד להסכמת האם

תיק חריג מאוד שהתגלגל לבית המשפט לענייני משפחה בקריות, עסק בקטינה בת 16, אשר ביקשה להתחסן, אך אימה סירבה. בד בבד, הקטינה גם ביקשה צמצום של זמני שהייה עם אמא, כך שתוכל לשהות יותר עם אביה. לצורך ההליך המשפטי, אפילו מונה לקטינה אפוטרופוס לדין, אשר ייצג את האינטרסים שלה. מדובר בתיק שכאמור נדון בבית המשפט לענייני משפחה, במסגרת הליך תלה"מ 20–09–51924. במאמר שלהלן נסכם את פסק הדין ונציג נקודות חוקיות אשר חשוב להכיר, תוך התייחסות למקרה הנדון. נעיר כי מטרת המאמר היא להעניק לכם הקוראים תוכן איכותי, אך המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

עובדות פסק הדין:

קטינה בת 16, עתרה באמצעות אפוטרופוס לדין, לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה שיאפשר לה להתחסן נגד נגיף הקורונה, ובמקביל, שיורה לצמצם את הסדרי השהות שלה עם אימה. צמצום הסדרי השהות עם האם, לבקשת הקטינה, יהיה כך שהיא תחזור לבית אביה בימי ראשון בבוקר, לאחר שהייה בסופ"ש אצל אמה.

בכל הנוגע לבקשת הקטינה להתחסן, היא טענה בבית המשפט כי האם איימה שאם תחוסן, היא תגיש תביעה נגד האב. כמו כן, טענה הקטינה כי כלל משפחתה התחסנה, וכי זה הדבר הנכון לעשות מבחינה בריאותית. האם סירבה לחתום לקטינה על אישור להתחסן, אישור שנדרש מקטינים.

בנושא צמצום זמני השהיה עם האם, טענה הקטינה כי האחות הקטנה מקבלת יחס מועדף מהאם, כאשר הן שוהות ביחד אצל האם.

בית המשפט קיבל את עמדת האפוטרופוס לדין, אשר טענה כי יש לכבד את הרצון של הקטינה, עקב גילה ויכולת קבלת ההחלטות שלה. האב, שגם עמדתו הובאה בפני בית המשפט, טען כי האם היא סרבנית חיסונים, אשר מפחידה את בנותיה בכל מיני תיאוריות קונספירציה מוזרות לגבי חיסון הקורונה.

גרסתה של האם:

האם, התגוננה מפני התביעה, וטענה בין היתר – שהאפוטרופוסית בעצם מייצגת את עמדת האב, מבלי לקחת בחשבון את מכלול השיקולים. כמו כן, היא טענה שהיא אינה מתנגדת חיסונים, אך היא מתנגדת לחיסון הקורונה שהוא חיסון ראשוני, שחסר לגביו מידע. עוד טענה שגם גורמים רפואיים אינם יכולים כיום להתחייב שלא תהיינה תופעות לוואי שליליות בעתיד.

עמדת העובדת הסוציאלית לדין:

כמו בכל תיק משמורת, גם כאן – הייתה מעורבת עובדת סוציאלית לדין, אשר בחנה את גרסאות בני המשפחה ושוחחה עמם ארוכות, כדי לגבש את עמדתה לגבי טובת הקטינה. העו"ס לדין, מסרה כי היא תומכת בבקשת הקטינה. היא גם טענה שהאם מתנגדת לחיסון ולא ניתן לשכנעה בעניין. עוד מסרה כי בין האחיות, אין יחסים תקינים.

הכרעת בית המשפט לענייני משפחה:

בית המשפט קיבל את תביעת הקטינה. בכל הנוגע לחיסון הקורונה, בית המשפט קבע כי אכן יש דעות חלוקות לגבי תופעות הלוואי לטווח הקצר והארוך, אך מדובר בקטינה שבעוד פחות משנתיים כבר תהיה בגירה. כעת, הקטינה הביעה את עמדתה, שהפכה למחלוקת נוספת בין ההורים (בית המשפט גם הזכיר שבין ההורים יש תביעות משפטיות שמתנהלות כבר 12 שנים). בית המשפט אימץ את עמדת משרד הבריאות, לפיה חיסון לקורונה לקטינים מעל גיל 16, הוא חיסון בטוח, והתועלת במתן החיסון עולה על החיסרון בעניין.

עוד קבע בית המשפט, כי ככלל, כאשר הורה מתנגד למתן חיסון או פרוצדורה רפואית, הרי שעליו להציג חוות דעת רפואית. חוות דעת רפואית לא הוצגה כאן, ובסופו של דבר מדובר בחיסון שגרתי, ולכן יש לאפשר לקטינה לקבלו.

באשר לשינוי זמני השהייה של הקטינה עם האם – בית המשפט קבע כי מדובר בשינוי מינורי, שנובע גם מעניינים טכניים, ולכן אין סיבה שלא לקבל את הבקשה. בית המשפט קבע כי שמע את ההסברים של הקטינה בנושא, וכי הוא מכיר את הנסיבות המשפחתיות מתיקים קודמים.

לבסוף, קבע בית המשפט כי הקטינה רשאית לקבל חיסון נגד נגיף הקורונה ללא הסכמת האם. בית המשפט לא חייב את הצדדים בהוצאות, תוך תקווה שהדבר יקל על היחסים העכורים בין הצדדים.

Rate this post