דמי מדור – מה הדין?

בעת פירוד של בני הזוג, דהיינו, הליך הגירושין ופירוק התא המשפחתי, נאלצים האבות לשלם דמי מדור במקביל או בנפרד מדמי מזונות הילדים. ניתן להצביע על כך שאבות בעצם משלמים עלות כפולה, כאשר דמי המדור הינם בדגש על מקום המגורים של הילדים, וכל זה תלוי במספר הילדים. בעת שהחליטו בני הזוג לפרק את הבית ולחיות בבתים נפרדים, חלה על האב החובה לדאוג לדמי מדור עבור ילדיו.

מכאן, במאמר זה נסקור כעת: מהם מזונות ילדים, מהם דמי מדור, כיצד ניתן לחשב אותם – האם כחלק מדמי המזונות או בנפרד ועוד.

נבקש להעיר ולהבהיר, כי מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות נכבדים/ות. אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בענייני משפחה.

מזונות ילדים:

על פי הדין הדתי בישראל, הורים שאינם חיים יחד יותר, יישאו בתשלום דמי המזונות של ילדיהם. כמו כן, חשוב לציין כי קבלת מזונות הילדים היא זכותו של הילד ולא של הוריו. מי שיקבל את דמי המזונות של ילדיו, יהיה ההורה המשמורן, שבמשמרתו נמצאים ילדיו. הורים רשאים לקבוע באופן מוסכם על חלוקת דמי המזונות, אך כאשר ישנה מחלוקת או אי הסכמה, ייאלץ בית המשפט לתת החלטה, וזאת כאשר עקרון העל המנחה אותו הינו "טובת הילד".

במקרים שבהם ניתן יהיה לקבוע כי ההורים ביצעו הסכם מזונות ילדים, שלא לפי טובתו של הילד וצרכיו, בית המשפט יעניק לקטין זכות להגיש תביעת מזונות כנגד הוריו או נגד אחד מן השניים. תביעת המזונות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה, אך במקרים מסוימים, גם לבית הדין הרבני מוקנית הסמכות לדון בתביעת המזונות, כחלק מהליך הגירושין, כאשר סמכותו ניתנה מכוח סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים.

דמי מדור:

דמי מדור הם חלק מתשלום דמי המזונות. דמי המזונות משולמים כאשר ההורים החלו בהליך גירושין והחליטו לפרק את התא המשפחתי. דמי מדור הינם תשלום עבור מקום המגורים, שבו יגורו ילדיו של האב. במילים אחרות, החיוב יוטל על ההורה הלא משמורן, כלומר, האב, וחיוב זה יעמוד בתוקפו עד הגיעם של הילדים לגיל 15.

חשוב להדגיש, כי דמי המדור נועדו להותיר את הילדים ברמת החיים שאליה הם הורגלו מלכתחילה. האב נדרש לדאוג לרווחתם ולצרכיהם של ילדיו. אין הנחיות לגבי רכישת דירה עבורם ומדובר בהוצאות שוטפות בלבד. דמי המדור נקבעים בהתאם לזמני השהייה עם הילדים, בהתאם להוצאות המשותפות של בני הזוג וכאשר מדובר בשכירות ומשכנתא.

חלוקת דמי מדור:

כפי שהזכרנו לעיל, דמי מדור הינם התשלומים שבהם נושא האב והשתתפותו באה לידי ביטוי בהוצאות, כדלקמן: דמי שכירות, חשמל, מים וכדומה. חשוב להדגיש פעם נוספת, דמי המדור נועדו להשאיר את ילדיו ברמת החיים שאליה הם הורגלו לפני הליך הגירושין. כמו כן, בית המשפט, בנושאים של חלוקת דמי מדור, קובע כי החלוקה תיעשה כך: כאשר ישנו ילד אחד לזוג ההורים, שיעור העלויות יהיה בסך 30%. באם מדובר בשני ילדים, העלויות יעלו לסך 30% מדמי המדור וכאשר מדובר בשלושה ילדים ויותר, האב יישא בעלויות בסך 40% מדמי המדור. בהתאם לנסיבות, בית המשפט יוכל לקבוע סכום וחלוקה אחרת של דמי המדור.

ניתן לראות כיצד בית המשפט פוסק אחרת בהליך אחר, כלומר – בתיק תמ"ש 68210-01-18, פלוני נ' אלמונית, נקבע כי נושא שינוי הנסיבות בהסכם גירושין, נקבע במפורש כי סכום המזונות כולל מדור. מעובדות פסק הדין, עולה כי האם עברה להתגורר עם בן זוגה ונישאה בשנית ולכן אינה נדרשת לדמי מדור. כמו כן, האם לא הראתה ולא הוכיחה זאת ולכן ביהמ"ש סבור כי מדובר בשינוי נסיבות כדי להיכנס למסגרת ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון – הלכת בע"מ 919/15. שם נקבע כי חלוקת מזונות בין ההורים, בעת משמורת משותפת, תהיה לרוב משותפת, בשים לב לגובה ההכנסה שלהם.

לסיכום:

לעיתים, נראה כי ביהמ"ש נוטה להתרשם מצד שהינו יותר דומיננטי בכל הקשור להוצאות. כמובן, יש לציין כי מדובר במקרים מיוחדים, לפי שיקולו של בית המשפט ובהתאם להכרעתו. עם זאת, הדגש הוא על מקום מגוריו של הילד, למצוא לו קורת גג ראויה ולדאוג לצרכיו הבסיסיים. כאמור, תשלום דמי המדור משולמים בנפרד למזונות הילדים, אך כתוספת אליהם. אי לכך, על מנת לקבל את הסיוע המוצלח ביותר, יש להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה.

Rate this post