האזינו לתכנית הרדיו של עו"ד יעקב בלס ברדיו תל אביב: נפרדים ביחד

עורך הדין יעקב בלס עונה לשאלות מאזינים בנושאי הסכמי גירושין וחלוקת רכוש ומשוחח עם חגית לוי, חוקרת בכירה ובעלת משרד חקירות בנוגע לבגידות בין בני זוג

שתי אפשרויות עומדות בפני בני זוג המבקשים להתגרש: האפשרות האחת היא לנהל הליך גירושין מן ההתחלה ועד הסוף. האפשרות הזו היא בדרך כלל האפשרות הארוכה והמורכבת יותר וגם הקשה והמתישה יותר. הדרך השנייה היא באמצעות עריכת הסכם גירושין, שיהיה לרווחת בני הזוג וייערך כמובן בהסכמתם. אומנם שני בני הזוג יצטרכו להתפשר במעט בהסכם גירושין, אך יתכן והתועלת באותה "התגמשות" תהיה רווחית יותר, כספית ורגשית, בעתיד.

מהו הסכם גירושין? מה חשוב לכלול בהסכם גירושין? אילו סוגים של הסכמי גירושין ישנם? על כל אלו, נשיב במאמר שלהלן. כמו כן, כדי להבין את בסיסו של הסכם הגירושין והסיבות לעריכתו, נסביר בתחילה מהו הליך גירושין ואילו הליכים כולל הליך גירושין. לאחר מכן, נסביר מהו הסכם גירושין, על כל המשתמע ממנו. לבסוף, נסביר אילו נושאים וסעיפים כדאי להסדיר במסגרת הסכם גירושין וכל זאת לנוחיותכן\ם הגולשים והגולשות, כדלקמן:

הערה לפני שנתחיל: המאמר שלהלן הוא כללי בלבד ואין בו בשום אופן כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם כך מומלץ לתאם פגישה עם משרדנו.

הליך גירושין – מה הוא כולל?

הליך גירושין לא כולל רק את עצם הגירושין, שכן כאשר בני זוג מבקשים להתגרש, עליהם לא רק להתגרש איש מרעהו, אלא גם לערוך הפרדה של רכושם המשותף וכן להסדיר את האופן שבו ימשיכו לגדל ולטפל בילדיהם ועליהם להסדיר את גובה המזונות, שלהם יהיו זכאים הילדים. כלומר, הליך גירושין כולל מספר הליכים נפרדים, שלא תמיד קשורים אחד לשני, כפי שנסביר להלן –

דיני נישואין וגירושין במדינת ישראל

לפני שנסקור את ההליכים הנוגעים לגירושין בין בני זוג, חשוב קודם לסקור מה הדין באשר לנישואין וגירושין במדינת ישראל. בישראל, קיים שוני בכל הנוגע לנישואין וגירושין, שכן אלו כפופים לא למערכת החוקים האזרחית הנחקקת על ידי הכנסת, אלא לדין הדתי-אישי שחל על בני הזוג. כלומר, יהודים יהיו כפופים לדין הדתי-יהודי ומוסלמים יהיו כפופים לדין הדתי-המוסלמי. בהתאמה, ישנם בתי דין דתיים לכל עדה – ליהודים, למוסלמים, לנוצרים וגם לדרוזים. באשר ליהודים, קובע חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג – 1953, כי נישואין וגירושין בין יהודים ייערכו על פי דין תורה. כלומר – בני זוג יהודים המבקשים להתגרש, צריכים לעשות כן באמצעות הגשת תביעת גירושין לבית הדין הרבני.

בתי הדין הרבנים מורכבים באופן הבא – ישנם בתי דין רבניים אזוריים, אשר משמשים בתור ערכאה שיפוטית ראשונה. מעל בתי הדין הרבניים, פועל בית הדין הרבני הגדול, המשמש בתור בית דין לערעורים על החלטות בתי הדין האזוריים. עם זאת, בתחום דיני המשפחה ישנה ערכאה נוספת, שנקראת בית המשפט לענייני משפחה. לאחרון יש סמכות לעסוק בכל עניין ומחלוקת משפטית בין בני משפחה, מלבד עניין אחד – ענייני נישואין וגירושין. מעבר לכך, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לעסוק גם בתביעות מזונות כסמכות מקבילה (גם לבית הדין הרבני יש סמכות לעסוק בכך) וכן בענייני משמורת ילדים, אימוץ, צוואות וירושות ועוד.

תביעת גירושין

כאמור, ענייני גירושין ונישואין הינם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני, בכל הנוגע ליהודים (אנו נתמקד בדין החל על יהודים במאמר זה). כלומר, בני זוג המבקשים להתגרש, צריכים לפנות לבית הדין הרבני. יודגש שתביעת גירושין שמוגשת לבית הדין הרבני היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין. על מבקש הגירושין להגיש לבית הדין הרבני כתב תביעה, פשוטו כמשמעו. יותר מכך: במסגרת תביעת הגירושין, על מבקש הגירושין להוכיח כי בנסיבותיו האישיות, קיימת גם עילה לגירושין, מבין עילות הגירושין המוכרות בדין העברי-דתי. עילת גירושין יכולה להיות, למשל, בגידה על ידי האישה, מעשה כיעור, מום גופני שלא היה מוכר לפני הנישואין, אישה מורדת ועוד.

עם הגשת כתב תביעה לגירושין, על הצד השני להגיש כתב הגנה ולאחר מכן יתנהל הליך בבית הדין הרבני. במסגרת ההליך, במידה ואין הסכמה לגירושין, אזי בית הדין ישמע ראיות, שבסופן, הוא יורה על גירושין או ידחה את תביעת הגירושין, במידה ולא הוכחה עילה לכך. כפי שנסביר בהמשך, תביעת גירושין יכולה להתנהל כתביעה לכל דבר, אך גירושין יכולים להיערך בהסכמה, במידה ובין בני הזוג נערך הסכם גירושין.

תביעה למזונות ילדים

במסגרת הליך הגירושין, בני הזוג צריכים להסדיר לא רק את סוגיית הגירושין, אלא גם את סוגיית המזונות. על פי הדין הדתי-אישי שחל על בני הזוג (כלומר – הדין הדתי עברי), מוטלת על האב חובה לשאת במזונות ילדיו. כלומר, תשלום חודשי לצורך שמירה והבטחת קיומם וצרכיהם הכלכליים של הילדים. החובה לשאת במזונות היא חובה מוחלטת, המנותקת מיכולתו הכלכלית של האב, במידה ומדובר במזונות מדין חובה (כלומר – מזונות שמתייחסים לצרכים הבסיסיים של הילדים). מעבר לכך, ענייני מזונות כוללים שיקולים נוספים וסוגיות רבות, אך לא נרחיב על כך במאמר זה.

תביעת משמורת והסדרי שהות

כאשר בני זוג מתגרשים, הם בוודאי לא מתגרשים מילדיהם, שהרי החובה ההורית והמוסרית המוטלת עליהם תמשיך ללוות אותם. בהתאמה, כאשר בני זוג מבקשים להתגרש, עליהם להסדיר את סוגיית משמורת הילדים וכן להסדיר את הסדרי השהות. כלומר, בעת גירושין, הורה אחד ישמש בתור הורה משמורן וההורה השני ייהנה מהסדרי שהות, דהיינו – ימים קבועים שבהם הוא יזכה לשהות עם ילדיו ויהיה אמון על הטיפול בהם. עם זאת, בני זוג יכולים גם לקיים משמורת משותפת על ילדיהם. במקרה כזה, החובה ההורית מתחלקת בחצי ושני ההורים למעשה מקיימים משמורת שווה בכל הנוגע לשהות עם ילדיהם. ככלל, בכל הנוגע לקביעת הסדרי משמורת, בית המשפט תמיד יבחן רק את טובת הילד. כמו כן, הכלל הוא שעד גיל 6 האם תשמש בתור הורה משמורן, לאור חזקה הנקראת "חזקת הגיל הרך", הגורסת כי ילדים עד לאותו גיל, קשורים רגשית יותר לאם.

תביעה לחלוקת רכוש

הליך נוסף שבני זוג צריכים להסדיר, הוא סוגיית חלוקת הרכוש המשותף שלהם. לרוב, במהלך חיי הנישואין, בני זוג צוברים רכוש משותף רב, בין אם מדובר בדירת מגורים, רכבים, תכשיטים ועוד סוגי רכוש נייד ולא נייד. אי לכך, בעת גירושין עולה השאלה, כיצד תיערך חלוקת הרכוש ביניהם. לעיתים גם עולה השאלה, האם רכוש מסוים ייחשב בתור רכוש משותף שיתחלק בין שני בני הזוג, או שרק בן זוג אחד יהיה זכאי לו. הכלל הוא שרכוש משותף מחולק בחצי, כך קובע חוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973. כמו כן, חוק זה קובע כי במידה ובני זוג ערכו ביניהם הסכם ממון גירושין, אזי כלל החלוקה השווה לא יחייב אותם, אלא רק הוראותיו של ההסכם, במידה והוא נערך כדין. עוד קובע החוק האמור, שכלל הרכוש של בני הזוג הוא רכוש משותף, מלבד הרכוש הבא – קצבת זקנה, קצבת אלמנות, קצבת נכות וכן רכוש שהתקבל במתנה לטובת אחד מבני הזוג או לפני הנישואין.

הליכים נוספים

ישנם מספר הליכים נוספים, שבני זוג לעיתים מקיימים במסגרת הליך גירושין, אך אלו הליכים שכיחים פחות. לדוגמא – תביעות כתובה, אשר במסגרתן עותרות נשים לפיצוי מכוח הכתובה שעליה חתם הבעל בעת הנישואין. הליך נוסף ושכיח פחות, הוא תביעה לשלום בית, כאשר אחד מבני הזוג לא מעוניין להתגרש ומעוניין שבית הדין יורה על תקופת גישור, שבה בני הזוג ימשיכו לגור יחדיו.

מהו הסכם גירושין?

כשמו כן הוא: הסכם גירושין הוא הסכם שנערך בין בני זוג שנמצאים בהליך גירושין, אשר מהווה בסיס להסכמתם לגירושין. דהיינו, הסכם גירושין יכול להיערך במסגרת תביעת הגירושין ובמקרה כזה יכלול הסכם הגירושין הסכמה על עצם הגירושין. מצד שני, הסכם גירושין יכול להיות פרי של הסכמה כוללת בין בני הזוג, כלומר – הסכמה הן באשר לגירושין והן באשר לחלוקת הרכוש, הסדרת המשמורת וכן גובה המזונות. במקרה כזה, ניתן למעשה לפתור את כל סוגיות הגירושין בהסכם אחד. המשמעות היא ייעול רב וחיסכון כספי לשני בני הזוג.

הסכם גירושין – כאשר נישאים בחו"ל:

עוד סוגיה שנבקש לתת עליה את הדעת, היא מה הדין במקרה שבו בני זוג, שרשאים להינשא במדינת ישראל בהתאם לדין הדתי-אישי שחל עליהם, נישאים בחו"ל ואז מבקשים להתגרש. במקרה כזה, הרי שיהיה על בני הזוג להתגרש בהתאם לדין הדתי, כלומר – באמצעות הגשת תביעת גירושין. מכאן נשאלת השאלה: האם גם בני זוג כאלו יכולים לערוך הסכם גירושין? נשיב בפשטות: התשובה חיובית. כאמור, בני זוג בנסיבות כאלו יחזרו לבית הדין הרבני, אפילו אם מלכתחילה ביקשו להימנע מכך והגירושין בעניינם ייערכו לפי הדין הדתי. במקרה כזה, יוכלו בני הזוג לבחור בין תביעת גירושין מן ההתחלה ועד הסוף, או לחלופין לערוך הסכם גירושין.

הסכם גירושין במסגרת הליך גישור

אחת הדרכים הראויות להגיע להסכם גירושין, היא על ידי סיוע של מגשר גירושין מוסמך. הבה נסביר מהו הליך גישור להבדיל מהליך משפטי ולאחר מכן נסביר אילו יתרונות נלווים להליך גישור. הליכי גישור בתחום דיני המשפחה והגירושין בפרט, הפכו בשנים האחרונות לשכיחים מאוד. הליך גישור, כשמו כן הוא, מהמילה "גשר", כך גם תפקידו של מגשר. על המגשר לסייע לצדדים ובאמצעות הידברות ישירה ועקיפה, להגיע להסכמה כלשהי, לרבות להסכם גירושין. בניגוד להליך המשפטי, המגשר לא אמור ולא מוסמך להכריע בצדקת טענות של אחד הצדדים ועליו רק לסייע לצדדים להגיע להסכמה. זו המהות של הליכי גישור – להביא את בני הזוג הניצים לידי הסכם פשרה.

בניגוד להליך משפטי, בהליך גישור בני הזוג הם אלו אשר מנהלים את ההליך, כאשר הליך גישור יכול להתקיים במספר פגישות, בהתאם לרצונם של בני הזוג. כמו כן, הליך גישור הוא מהיר מאוד, בניגוד להליך משפטי שיכול להימשך שנים ספורות (בין היתר, בשל עומס המוטל על בתי המשפט).

לא פחות חשוב: הליך גישור, בניגוד להליך המשפטי, תמיד מסייע לבני הזוג בשמירה על קשר תקין, אפילו שהם מתגרשים. שמירה על קשר תקין חשובה במיוחד במקרים שבהם לבני הזוג יש ילדים משותפים. עוד יתרון חשוב, הוא כי הליך גישור נערך תמיד באווירה נעימה בהרבה מאשר הליכים משפטיים. אין חקירות נגדיות פולשניות בהליך גישור וכל תכליתו של הליך זה, היא להביא את הצדדים לידי הסכמה.

איך מגישים הסכם גירושין?

כאמור, תביעת גירושין היא בעצם תביעה משפטית לכל דבר ועניין. עם זאת, כאשר בין בני הזוג יש הסכמה באשר לגירושין, אזי עליהם להגיש תביעה הנקראת "תביעה לאישור הסכם גירושין". מדובר בתביעה שמבקשת מבית הדין לאשר הסכם גירושין כתוב ולתת לו תוקף של פסק דין ובהתאמה להורות על גירושין. כמו כן, במידה ובין בני הזוג יש הסכמות נוספות לגבי סוגיות המשמורת, המזונות והרכוש, הם יכולים להגיש את ההסכם לאישור בית הדין. לחלופין, במידה והוגשו כבר תביעות נפרדות (למשל – תביעת גירושין שהוגשה לבית הדין הרבני, אך במקביל תביעה לחלוקת רכוש ומשמורת לבית המשפט לענייני משפחה), אזי אפשר להגיש הסכמים נפרדים לכל ערכאה רלוונטית. אגב, תביעה לאישור הסכם גירושין מחייבת אגרת פתיחת תיק. נכון לכתיבת שורות אלו, שיעורה עומד על 250 ₪.

מהם היתרונות והחסרונות בהסכם גירושין?

התוצר של הסכם גירושין הוא בוודאי דבר נפלא, כלומר – הסכמה וסיום המחלוקת. אך לא אחת הדרך להסכם גירושין, ארוכה ומאוד לא פשוטה. כמו כן, בדומה לכל הליך משפטי, יש כאן יתרונות וחסרונות, סיכויים וסיכונים. בחלק הבא, נסביר מהם היתרונות בהסכם גירושין ומהם החסרונות –

חסרונות

נתחיל דווקא בחסרונות. אין ספק שהסכם גירושין גם טומן בחובו חסרונות מסוימים, נסביר –

ויתורים – לעיתים לא קל לוותר ויותר מכך: לעיתים גם לא מוצדק. ישנם מקרים שבהם צד אחד צודק בכל מאת האחוזים, מה שבעצם מותיר אותו בעמדה נחותה בסופו של דבר, אם הוא מוותר לצד השני אפילו במעט, שכן במקרה כזה אילו היה מנוהל הליך משפטי, ייתכן והיה זוכה ב"מלוא הקופה". לכן, הסכם גירושין הוא אומנם דבר חיובי שיכול לתרום ולסייע רבות לבני הזוג, אך מצד שני, לעיתים יש מקרים שבהם צד אחד מתפשר, למרות שאין לכך הצדקה, אפילו לא על פי דין.

ניצול – לא פעם אנו נתקלים בסיטואציה, שבה הסכם גירושין הוא תוצר של ניצול וחוסר יכולת אישית, רגשית וכלכלית של הצד השני להתמודד מול צד אחר. כלומר, לעיתים בין בני זוג אשר מתגרשים, קיימים פערי מידע, כוח וידע, שמראש מותירים צד אחד בעמדת חולשה. לכן, הפועל היוצא במקרים מסוימים הוא, שאומנם קיים הסכם גירושין והוא לכאורה הסכם שנערך בהסכמה, אך מצד שני התוצר שלו ותנאי ההסכם, לעיתים משקפים יכולת ואמצעי לחץ גדולים יותר שקיימים לצד אחד מול צד אחר. לחלופין, במסגרת הליך משפטי, לבית המשפט יש אפשרות לדלג מעל הכוח שיש לאחד הצדדים – ברמה האישית, שכן בית המשפט פוסק לפי דין בלבד.

סרבנות גט – לצערנו הרב, ישנם מקרים שבהם הסכמי גירושין נחתמים תוך ניצול מצוקת הצורך בגט. כלומר, הבעל המחויב להעניק גט לאשתו, לצורך הגירושין, מאיים שאם לא ייחתם הסכם גירושין עם תנאים מפליגים לטובתו, אזי הוא יסרב לתת גט. לצערנו, גם כעורכי דין לגירושין נתקלנו במקרים כאלו, שאולי לא נכתבו במסגרת הסכם הגירושין אך נאמרו במפורש בחדרי חדרים, מה שבוודאי הביא לקיומו של הסכם גירושין שלא באמת משקף את הזכויות של הצדדים.

היתרונות

יעילות – הסכם גירושין יעיל בהרבה מאשר ניהול של הליכי גירושין, שלא ניתן לצפות את סופם. בהסכם גירושין, שיכול לעיתים להיערך בפגישת משא ומתן של שעה, אפשר בקלות לפתור את כל המחלוקות, לעיתים גם בסיוע של צד שלישי או של עורכי הדין של הצדדים ובכך למעשה לשים סוף לזוגיות ולהתחיל בחיים חדשים.

מהירות – בני זוג שעורכים הסכם גירושין, למעשה פותרים את המחלוקת ביניהם במהירות וכתוצאה מכך מתגרשים במהירות, לעומת בני זוג שמנהלים הליכי גירושין ארוכים ומורכבים. כאן טמון אחד היתרונות המהותיים של הסכם גירושין.

חיסכון – יתרון נוסף וחשוב בהסכם גירושין, הוא היתרון הכלכלי. אין ספק שהסכם גירושין מייתר את ההליך המשפטי וכן מוזיל לשני בני הזוג את ההליכים בכללותם. חיסכון כספי יכול להיות מאוד משמעותי לשני בני זוג שעתה התגרשו ועליהם להתחיל בחיים חדשים.

רגש – אין ספק שהסכם גירושין, שמונע מבני זוג לנהל הליכים משפטים שבאופן טבעי גוררים עמם גם רגשות קשים ותחושות קשות, מביא את בני הזוג לפתרון המחלוקת מבלי לפגוע יתר על המידה ביחסים האישיים ביניהם.

מה כדאי לכלול בהסכם גירושין?

כל מקרה נבחן לגופו, אך ישנם כמה נושאים שלרוב כדאי לכלול בהסכם גירושין, כדלקמן:

הסכמה לגירושין – הנושא המשמעותי ביותר בהסכם הגירושין, הוא עצם ההסכמה לגירושין. הסכמה זו תבוא לידי ביטוי בהסכם הגירושין.

סנקציות – במידה ויש הסכמה לגירושין לגופם, אזי אנו ממליצים להסדיר תנאי שיורה על סנקציה כספית חודשית, במידה וצד אחד לפתע מסרב לקיים את תנאי הסכם הגירושין.

הסדרת חלוקתה ומכירתה של דירת המגורים – במידה וההסכם כולל גם הסכמה על חלוקת הרכוש, אזי נושא מהותי נוסף שכדאי להסדיר במסגרת הסכם גירושין, הוא הסדרת מכירתה של דירת המגורים וחלוקת התקבול ממנה.

הסדרת המשמורת – במידה והסכם הגירושין מתייחס גם לסוגיית משמורת הילדים, הרי שמומלץ להסדיר את הנושא. כלומר, רצוי שבני הזוג יכריעו ויסכימו על השאלה מי ישמש בתור הורה משמורן ולחלופין יסכימו על משמורת משותפת, על כל תנאיה. במידה וההורים מבקשים לקיים הסדרי שהות, רצוי להסדיר את הימים הללו בהסכם גירושין.

הסדרת גובה המזונות – כדי לפתור את כל מחלוקות הגירושין, כדאי לנסות להגיע גם להסכמה בכל הנוגע לגובה המזונות שישולמו על ידי האב. פתרון הסוגיה הזו יכול לסייע לשני הצדדים ובמיוחד לאב שיצטרך מעתה לשאת בתשלום חודשי עד בגרותם של הילדים. לעיתים כדאי להתפשר גם בנקודה הזו למען העתיד.

לסיכום

הסכם גירושין הוא הסכם שנערך בין בני זוג המבקשים להתגרש. ככלל, הסכם גירושין יכול לכלול הסכמה על עצם הגירושין בלבד. לחלופין, הסכם גירושין יכול להוות הסכם כולל, שמסדיר בין בני הזוג את כל ההיבטים הנוגעים להליך הגירושין כפי שתיארנו במאמר זה. בנוסף, הסכם גירושין טומן בחובו יתרונות רבים, לצד מספר חסרונות שכדאי להיות ערים להם וכן מומלץ להסתייע לעיתים בצד שלישי, לצורך חתירה להסכם גירושין. החשוב ביותר הוא להתייעץ עם עורך דין גירושין, לפני שעורכים וחותמים על הסכם גירושין.