הפרת הבטחת נישואין

ת.א 36813-11-15 מנגדף נ' נמארנה

הפרת הבטחת נישואין- לא אחת, זוגות צעירים מוצאים עצמם דנים ועוסקים בענייני חתונתם, ובהתאם – מדמיינים את הגעתם לחופה ורואים את עצמם משולבים זה בחייו של זו. אלא מה, לעיתים, באופן פתאומי, מערכת היחסים נגדעת ובני הזוג ממשיכים בחייהם.

למרבה ההפתעה, במקרים מסוימים, יהיה ניתן לתבוע על פי דיני החוזים, הבטחה לעניין נישואין, כזו המזכה בסעד כספי, וזאת כאשר אחד מהצדדים התבסס על הבטחתו של האחר, לנישואין. מתי תחשב אמירה להבטחה? האם לאחר הצעת נישואין מפוארת? אולי במהלך שיחה ביתית? זאת – מבהיר פסק הדין שנפסק לאחרונה, על ידי השופט שלמה מיכאל ארדמן, בבית משפט השלום בקריות.

עובדות המקרה:

במסגרת תיק שמספרו: ת.א 36813-11-15 מנגדף נ' נמארנה, אשר נוהל בבית המשפט השלום בקריות, דובר על תביעה, שבה עלתה עילה לפיצוי בגין הבטחת נישואין והפרתם. בית המשפט בעניינם של בני זוג לשעבר, בני הדת המוסלמית, אשר קיימו טקס אירוסין בשנת 2012.

כך, בהתאם, היו השניים מאורסים במהלך 3 שנים (דבר המקובל בדת המוסלמית, יש לומר). מקץ 3 שנות אירוסין וזוגיות שקדמה לכך, הוחלט על ביטול החתונה. מכאן, התובעת הגישה תביעה בגין הפרת הבטחת נישואין.

לדבריה, היא הסתמכה על טקס הנישואין וראתה את עצמה עתידה להינשא לנתבע, מה גם שבני הזוג כבר קבעו תאריך לחתונה. אי לכך, היא העבירה אליו כספים מחשבונה ואת הכספים הללו היא כעת תובעת. התובעת מציינת כי הייתה שותפה בבניית ביתם העתידי ואף לקחה הלוואה בעקבות זאת. התובעת סקרה את הסכומים שהעבירה לנתבע ואף סכומים שלקח מאביה של התובעת.

זאת ועוד, לטענת התובעת, הסיבה לביטול החתונה נובעת מהנתבע, משום שהיא לא הסכימה לחתום ערבות על הלוואה שהיה מעוניין לקחת, על סך 250,000 ₪. בשורה התחתונה, תביעתה הינה בגין החזר הוצאות, שווי השבחת הדירה המשותפת ופיצוי לא ממוני.

מן העבר השני, לטענתו של הנתבע, למרות האירוסין, הוא לא ראה בו כבולים מבחינה משפטית בחוזה ואף לקח בחשבון מצב שבו יחסיהם לא יגיעו עד כדי חתונה. הוא אכן מודה כי נקבע תאריך חתונה, אך מציין שהדבר נעשה לאור לחץ מצד משפחתה של התובעת, ולא ממניעי אהבה ואהדה בין בני הזוג.

כמו כן, הנתבע מציין כי הסכומים אשר מעלה התובעת, אינם נכונים, פרט לסכום אשר הועבר מאביה. יתרה מכך, הוא מציין את הסכומים שהשקיע בתובעת במהלך תקופת האירוסין. לדבריו של הנתבע, הסיבה לסיום הקשר לא נבעה מכך שהתובעת לא חתמה על ערבות, אלא ממניעים עמוקים ומשמעותיים יותר.

עוד הנתבע מציין, כי התובעת לא פעלה כנהוג וכמצופה מבחורה במגזר הערבי. היא בילתה שעות רבות מחוץ לביתה והשיא היה בחוסר הכבוד והזלזול שהפגינה כלפי הוריו ובני משפחתו. בנוסף, הנתבע מתאר כי באחד המקרים, התנהגותה הגסה הובילה לנתק של 3 שבועות, שבהם הורי הצדדים ניסו לגשר בין השניים.

נימוקיו והחלטתו של בית המשפט בעניין הפרת הסכם נישואין:

תחילה מציין בית המשפט, כי הבטחה להינשא, אינה בגדר מחווה ג'נטלמנית, אלא יש בה כדי ליצור יחסים משפטיים של ממש, זאת כתגובה לאמירתו של הנתבע. עוד מוסיף בית המשפט, כי למרות שתביעות בגין הפרות נישואין, אינן עניין אהוד, עדיין, מאחר והוא עוסק בכניסתה של המערכת המשפטית ליחסים בין בני זוג, הדבר אפשרי ובר ביצוע, במסגרת המשפט המקובל.

עוד מתאר בית המשפט, כי בכל הנוגע להפרת הבטחת נישואין, אין פיצוי קיום, אלא פיצוי הסתמכות בלבד, זאת לגבי ההוצאות של מי שנפגע מההפרה. במקרים הללו יש להוכיח את הבטחת הנישואין וההסתמכות, ללא כוונת זדון או מרמה מהצד האחר.

מן הכלל אל הפרט: בית המשפט, בנסיבות אלו, בחן את השאלה – האם טענת הנתבע מהווה פגם בכריתה או הפרה המזכה את הנתבע בביטול החוזה, כיאה לדיני החוזים. עוד בוחן בית המשפט, האם טקס האירוסין המוסלמי מהווה אסמכתא להבטחת נישואין.

לשתי השאלות הללו אין בית המשפט עונה בוודאות מספקת. לכן, הוא עובר לבחון את מסוימות וגמירות הדעת בחוזה מכללא שמתקיים בין השניים. לדבריו של בית המשפט, הסכמת הצדדים לנישואין, אכן מקיימת הבטחת נישואין מחייבת. בדבר הנימוקים לביטול, הם אינם מהווים נסיבות המצדיקות הפרת חוזה שכזה, מכיוון שמדובר בנסיבות סובייקטיביות של הצדדים.

סיכום:

אכן, המשפט אינו מרבה להתערב בין יחסים של בני זוג. אך לענייננו אנו, ובהתאם לחוק החוזים, כאשר ישנה הסתמכות המביאה את אחד הצדדים לשנות את התנהגותו, לאור החוזה בין השניים, יכול בית המשפט להורות על פיצוי בגין אותם "נזקים" ממוניים, שנגרמו בעקבות ההסתמכות. למעוניינים בגורלם של הצדדים – שניהם נישאו לאחרים, לאחר המקרה.

לייעוץ עם עורך דין בתחום – פנו אלינו

Rate this post