חויב במזונות זמניים לשלושת ילדיו – וערער. מה קבע בית המשפט?

מעשה שהיה, כך היה: האב, שנמצא בהליך גירושין עם האם, חויב במזונות שלושת ילדיו בסכום כולל של 3,600 שקלים בחודש. מדובר במזונות זמניים – דהיינו, מזונות קצובים לתקופה שעד ההכרעה בתביעת הגירושין הסופית. במקביל קיימת תביעה למזונות סופיים. האב לא היה מרוצה מההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה, וערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. מה נקבע בבית המשפט המחוזי? מדובר בתיק רמ"ש 61869-01-23, פלוני נ' פלונית. במאמר זה נעסוק בפסק הדין וגם נסביר את המשמעות שלו. נעיר כי מטרת המאמר היא להעניק לכם מידע איכותי, אך המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי אצל עורך דין משפחה.

עובדות פסק הדין:

מדובר בבני זוג שנישאו בשנת 2012, ויש להם שלושה ילדים קטנים, אחד מהם קטן מגיל 6. האב עזב את הבית המשותף בחודש יוני 2022. עוד לפני הגשת התביעה למזונות זמניים, היו ניסיונות גישור בין בני הזוג, וגם הוגשה תביעה ליישוב סכסוך (כפי שנדרש לפי החוק כיום). שום הליך גישור לא צלח והצדדים לא הצליחו להגיע לידי הסכמה. לאחר מכן הוגשה תביעה למזונות, וגם בקשה למזונות זמניים. בית המשפט לענייני משפחה, קבע כי על האב לשאת במזונות זמניים בסך של 3,600 ₪, וכן נקבע כי האב יישא בינתיים במחצית מהוצאות החינוך והוצאות הבריאות. בין הנימוקים של בית המשפט לענייני משפחה, נאמר כי ברוב הזמן הילדים שוהים עם האם, וכי הפער בין ההכנסות של בני הזוג הוא די גבוה (האב משתכר 16,000 ₪, והאם 6,500 ₪ – נטו). כמו כן, הובהר שההחלטה בעניין המזונות הזמניים, כשמה כן היא – זמנית.

על ההחלטה הזו, הגיש האב ערעור.

מהם מזונות זמניים?

עוד לפני שנסקור את החלטת בית המשפט המחוזי, בערעור, חשוב להציג את הרקע בעניין מזונות. מזונות מחויבים מכוח הדין העברי–דתי, והם ככלל מוטלים על האב. בעת גירושין ניתן להגיש תביעת מזונות לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה. בהתאם, מזונות נועדו להבטיח קיום כלכלי הולם לילדיו של האב, ולכן הם נפסקים בהתאם לרמת החיים של המשפחה, וגם כוללים לרוב הוצאות בריאות, חינוך וגם מדור.

לצד זאת, עוד לפני שניתנת הכרעה בתביעת מזונות, ניתן להגיש תביעה למזונות זמניים. מזונות זמניים, כשמם – נפסקים עד להכרעה סופית בתביעה למזונות סופיים. כך גם בענייננו.

הכרעת בית המשפט:

כאמור, האב הגיש ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה, בטענה שהאחרון טעה בהחלטתו. עוד טען שבית המשפט לענייני משפחה התעלם מהשכר של האם, שהוא גבוה יותר מאשר זה שהציגה. עוד הוסיף, כי הוא העביר כספים לפיקדון, שמקורם בירושה שקיבל. טענה נוספת שלו הייתה שהאם תורמת לניכור של הילדים ממנו, בהתנהגותה, ובית המשפט בכלל לא התייחס לכך.

בית המשפט קבע כי פסיקת מזונות זמניים היא פרקטיקה מקובלת, ולרוב היא ניתנת על סמך ראיות חלקיות, שכן מדובר בהחלטה זמנית בלבד. בנוסף, בית המשפט קבע שהכרעה במזונות זמניים לא מלמדת על הכרעה במזונות הסופית. בהתאם, הזכיר בית המשפט את העובדה שהתערבות במסגרת ערעור על מזונות זמניים, אינה שכיחה, וגם במסגרת ערעור, לא מתעמקים יתר על המידה בראיות שהוגשו. המטרה בהליכי מזונות זמניים, היא מהירות ויעילות, כדי שלא להותיר קטינים ללא כלכלה ראויה.

לגופו של עניין, בית המשפט המחוזי קבע כי מעיון בפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, עולה כי הוא שקל את השיקולים הנדרשים. הוא התייחס לכך שמדובר בשלושה קטינים, שאחד מהם מתחת לגיל 6, ובהתאם בחן את ההכנסות של בני הזוג. כך, מההחלטה של בית המשפט לענייני משפחה, עולה כי נלקחו בחשבון כל השיקולים שנדרשים במסגרת פסיקת מזונות זמניים.

בית המשפט המחוזי גם דחה את טענות האב, שלפיה בית המשפט היה צריך להפריד בין הצרכים ולערוך אומדן מדויק. נקבע שמדובר במזונות זמניים, וכשמם כן הם – זמניים, ולכן בשלב הזה לא מדקדקים מה הצרכים של הקטינים, היות והדבר ייבחן במסגרת תביעה למזונות סופיים.

בסיום, דחה בית המשפט המחוזי את הערעור, וגם העיר לגבי ההתנהלות של שני ההורים, שנמצאים כבר תקופה ארוכה בהליכים משפטיים. בית המשפט ציין כי ההתנהלות שלהם, בסופו של דבר פוגעת בילדים.

 

Rate this post