ילדים אבודים: על הזנחה פושעת בקטינים

הזנחה של ילדים – עבירות כלפי קטינים הן חמורות במיוחד משום שהחברה רואה בהם כחסרי ישע, והם באמת כאלה במקרים רבים. לכן, מי שמזניח קטין או פוגע בקטין צפוי לעונשים חמורים מאוד.

נשאלת השאלה: מהי בעצם הזנחת ילדים? מהי הזנחה פושעת של ילדים?

 

הזנחה של ילדים: החוק

בישראל קובע חוק העונשין, התשל"ז- 1977 כי "הזנחה" היא כאשר אדם שאמור לטפל בילד: "אינו מספק מזון, לבוש, צורכי לינה וצורכי חיים חיוניים אחרים במידה הדרושה לשמירת שלומו ובריאותו". אומנם, חוק העונשין לא מזכיר את המושג "הזנחה פושעת", שכן זו נלמדת מנסיבות העניין. אך הזנחה כשלעצמה לא מסתיימת בהגדרה המתוארת, אלא היא גם כוללת מגוון התנהגויות שאסורות על פי החוק.

חוק העונשין קובע כי אדם בגיר המשאיר קטין מתחת לגיל 16 ללא השגחה במקום שבו יכול הילד להיפגע, צפוי לעונש של 3 שנים. בנוסף, ישנן נסיבות מחמירות שבהן צפוי הבגיר לחמש שנות מאסר: כאשר הקטין ננטש במקום שבו יכול להיגרם לו נזק, אך זאת במטרה להשאיר את הילד באותו המקום ובעצם לנטוש אותו.

לדוגמא: הזנחה "רגילה" במקרה כזה היא כאשר הורה משאיר ילד ברחוב למשך זמן רב בזמן שהוא עורך קניות בסופר. אך הזנחה פושעת היא כאשר בגיר משאיר ילד בהשגחה של עבריין מין שידוע שהוא עומד לבצע בקטין עבירות מין.

חוק העונשין גם קובע עונש חמור כלפי הורה או כלפי בגיר שאמון על טיפול בקטין (למשל בן משפחה אחר או חבר קרוב) במקרים שבהם ילד נמצא במקום שבו הוא לא זוכה ללינה סבירה, תזונה ראויה ועוד. במקרים כאלו הורה או בגיר שאמון על טיפול בקטין יכולים להיאסר לשלוש שנים בגין הזנחתם.

חוק העונשין קובע גם איסור על מסירה של קטין בתמורה לדבר מה. לדוגמא: הורה שמוסר את בנו תמורת בצע כסף, חשוף לעונש מאסר של שלוש שנים.

מכאן, שהחוק הפלילי קובע הוראות ברורות שאוסרות על הזנחה של קטינים, בין אם מדובר בהורים עצמם, ובין אם מדובר באנשים שאמונים על טיפול בקטין. לדוגמא: גם שמרטף שמטפל בקטין המזניח את הקטין, חשוף להעמדה לדין פלילי בהתאם להוראות הדין המתוארות.

 

כשההורים מזניחים

כאשר מדובר בהזנחה שנעשית על ידי ההורים, הרי שמדובר בנסיבות מחמירות יותר, שכן ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, והם שאמונים על הטיפול בילדים. המחוקק והחברה רואים בטיפול והענקה לילדים ערך עליון.

החוק אומנם קובע עונשים זהים ברוב המקרים על הזנחה בהתאם לאיסורים המתוארים לעיל, אך אלו עונשי מקסימום ולא עונשי מינימום. כאשר מדובר בהורים, קבעו בתי המשפט (וזו ההלכה המשפטית) כי הזנחה שנעשית על ידי הורים היא חמורה פי כמה בשל אחריותם המיוחדת. כך שאם שמרטף הזניח ילד, עונשו יהיה נמוך מעונשו של הורה שביצע זאת.

 

מה ניתן לעשות

כאשר מדובר בהזנחה באופן כללי, מחובתו של כל אזרח ברמה המוסרית להפנות את תשומת ליבם של רשויות הרווחה בעיר מגוריו. בנוסף, על כל אזרח לפנות אף למשטרה בנושא. כאשר מדובר בהזנחה בין אם על ידי הורים ובין אם על ידי אנשים שאמורים לדאוג לקטין המסוים, יש שני אפיקי טיפול. האחד הוא אפיק פלילי, והשני הוא אפיק אזרחי.

האפיק הפלילי: כאשר נודע למשטרה על הזנחה הנעשית כלפי קטין בין אם על ידי אזרח ובין אם על ידי רשויות הרווחה, המשטרה תבצע חקירה פלילית שעשויה להסתיים בהגשת כתב אישום ובמאסר. אך זהו האפיק הפלילי. בד בבד, ייבחנו רשויות הרווחה להוציא את הילד מחזקת הוריו (כאשר מדובר על הורים) או להרחיק אותו מהאדם שביצע את ההזנחה (ככל שלמשל מדובר בקרוב משפחה שאחראי על הקטין).

אם מדובר נניח בשמרטף, אז סביר להניח שאופן הטיפול יהיה פלילי בלבד, ככל שאין חשד שהוריו מזניחים את הקטין.

האפיק האזרחי: כאשר מדובר במיוחד בהורים, חוק הנזקקות, התש"ן- 1960 מאפשר לפקיד סעד להוציא ילדים מבית הוריהם במקרים המנויים בחוק. לדוגמא: כאשר קטין נמצא מקבץ נדבות, כאשר נמצא שקטין חיי בבית עם הורים שלא מסוגלים לטפל בו, כאשר קטין נמצא בתת תזונה או כאשר מדובר בהורה או הורים אלכוהוליסטים או נרקומנים.

במקרים כאלו, רשויות הרווחה תדאגנה להוציא את הילדים מבתיהם ולהעבירם לקרוב משפחה אחר שמסוגל לטפל בו או למשפחת אומנה עד למציאת פתרון סופי (בדרך כלל אימוץ בשלב מאוחר יותר).

ניתן לקרוא על כך עוד במאמר: מתי המדינה רשאית לקחת ילדים מהוריהם

 

האם אחד ההורים יכול לעשות משהו?

כאשר מדובר בהורה אחד שמזניח את ילדו, ההורה השני – בין אם הם חיים ביחד או בנפרד –יכול לפעול נגד אותו הורה, ואף מחובתו לעשות כן לטובת הילד. עליו לפנות תחילה למשטרה כדי לדווח על כך, משום שהזנחה היא עבירה פלילית. בנוסף, הוא צריך להפנות את תשומת ליבן של רשויות הרווחה ובד בבד להגיש לבית המשפט לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני אם זה דן בעניין המשמורת מלכתחילה) בקשה למשמורת מלאה על אותו ילד.

רצוי תמיד להיוועץ בעורך דין במקרים כאלו, שכן עורך דין משפחה מוסמך ומיומן יוכל לסייע בכל פן הנוגע למשמורת ילדים, והוצאת ילדים מהבית בכל סיטואציה.

אין ספק שהזנחת ילדים היא נושא כאוב וקשה, עם ילדים יש לנהוג בעדינות ועל פי חוק, יש לסעוד אותם ולדאוג לצרכיהם. טיפול בילדים מצריך אחריות ותעצומות נפש רבות. מעבר לעניין המוסרי, קיים גם חוק במדינה שנועד לתת מענה למקרים אלה.

יש לכם שאלות נוספות על הנושא? זקוקים לעזרתו של עורך דין משפחה?
התקשרו עוד היום:
072-3931041
עורך דין משפחה יעקב בלס

Rate this post