מה הדין – במקרה של גניבת זרע?

גניבת זרע – ככלל, כאשר חושבים על המצב האידאלי להבאת ילדים לעולם, מדובר בבני זוג, אוהבים, שבוחרים יחדיו להביא לעולם את "פרי אהבתם", ילד או ילדה. ישנם מקרים, כמובן, שהדבר מגיע בהפתעה לצדדים ומצריך מהם להתמודד עם הסיטואציה.

חמורים המקרים שבהם רק צד אחד מעוניין בהבאת ילד לעולם והוא עושה זאת בהטעיית הצד השני, על ידי מצג שווא. דבר זה יכול להתבצע על ידי האישה, בגניבת זרע של גבר בעת קיום יחסי מין. במאמר זה נסקור מהי גניבת זרע. יובהר כי מאמר תוכן זה חובר על מנת לחשוף אתכם/ן, הקוראים והקוראות, בנוגע לנושא מורכב זה, גניבת זרע. מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי עם עורך דין מומחה, שיוכל להמליץ ולכוון בנוגע לניהול הליך מששפטי.

מהי גניבת זרע?

מדובר במרמה או הפרה, דבר המדמה "גניבת דעת", שבה אישה שבכוונתה להרות, הטעתה גבר, על ידי מצג שווא, לפיו אינה יכולה להיכנס להריון (עקרה, נוטלת גלולות, בעלת התקן תוך רחמי ועוד). במקרים אלו ולאחר קיום יחסי מין לא מוגנים (ולפעמים גם מוגנים, שבסופם דואגת האישה לבצע את זממה), יוכל הגבר למצוא עצמו אב לילדים, מבלי שניתנה לו אפשרות להחליט על כך או להיות מודע לכך.

מדובר בתופעה קשה לאימות: ההוכחות לקרות פעולת גניבת הזרע קשה ביותר, שכן מדובר במילה של הגבר מול מילתה של האישה. זו תטען שהגבר ידע על קיום היחסים בצורה שאינה מוגנת ו/או הריונה נקלט בצורה לא רצויה ולה לא היה חלק בדבר, או מנגד, תטען כי גם היא הופתעה במצב הנתון, אך בשל החלטתה שלא לבצע הפלה, תעדיף ללדת ילד לעולם, למרות שאלו היו כוונותיה מלכתחילה.

דרך התמודדות עם גניבת זרע:

כאמור, הטענה על גניבת זרע תעלה על ידי החשוד באבהות. על אותו גבר להתמודד עם השלכות שיכולות לגרום לו לנזק כלכלי, בגין חובת המזונות הנוצרת בעקבות הוכחות אבהותו של האדם.

הטענה תוכל להעלות כחלק מתביעה נזיקית בגין הפסדים, עוגמת נפש ומרמה. מצג שווא הינו טענה המובאת בפקודת הנזיקין. ברגע שאישה יוצרת מצג שווא בעת קיום היחסים וגורמת לגבר להבין שהיא משתמשת באמצעי מניעה, למרות שלא כך הדבר, ונכנסת מכך להיריון, קמה לגבר זכות לתביעה נזיקית. לגבי טענה מכוח דיני חוזים, מתייחסים לחוסר תום ליבה של האישה והפעולה המתוחכמת שאותה ביצעה בעורמה. הכרה בטענה בדבר גניבת זרע הינה קשה להוכחה.

שיחות הנוגעות לאמצעי מניעה ואינטימיות של זוג, נעשות בדרך כלל בצורה פרטית ואישית בין השניים. גם כאשר מכירים בטענה מסוג זה, הדבר לא מבטל את היותו של האב, מחויב כלפי ילדיו, לרבות תשלום מזונות – שאותם יוכל לתבוע נזיקית מהאם. כמו כן, הוא יכול להגיש תביעה חוזית, וזאת בהתאם לדיני החוזים בדבר הפרת חוזה. חשוב לציין כי גם כאשר האם בהיריון, האב לא יוכל להשפיע על החלטה ללדת או שלא, וזאת משום שהחלטות הנוגעות לגופה של אישה שייכות לה בלבד ואין הגבר יכול להתערב בכך, גם אם יוכח כי עשתה זאת במרמה וכחלק מהליך של גניבת זרע.

בדיקת אבהות כתוצאה מגניבת זרע:

בדיקת אבהות הינה בדיקה רפואית, בדיקת דם, שבה מועברים למעבדה, דמו של החשוד באבהות, דמה של האם הביולוגית ודמו של הילד. הוודאות המתקבלת מהבדיקה הנ"ל, גבוהה ביותר ועומדת על 99 אחוזים. תוצאות בדיקה זו יתוקפו על ידי בית המשפט בפסק דין, שהוא הצהרה, ויקבעו את אבהותו של הנבדק, על כל המשתמע מכך, לרבות חובות וזכויות שנוצרות לאב.

השלכותיה של בדיקת האבהות הן קשות לצדדים כולם, וזאת בעיקר בשל התערבות ההלכה היהודית בנושא זה. כידוע, ההלכה הדתית מגדירה ילד שנולד שלא בתוך הנישואין, כתוצאה מבגידה, כילד ממזר. ברור כי במקרים של גניבת זרע, יתכן שיהיה מצב שבו הילד אינו של בני זוג נשואים. אך בשל ההשלכות הקיימות על ילד ממזר, לא בקלות מאשר בית המשפט את ביצוע בדיקת האבהות. כך בעצם האב שחושד שנגנב לו זרע, נתקל בקושי בהוכחת גניבת הזרע.

סוף דבר:

בכל הנוגע לגניבת זרע, בין אם מדובר באם שמואשמת בביצוע המעשה ובין אם הנך הגבר הטוען לכך, יש חשיבות רבה להיוועצות עם עורך דין לענייני משפחה. יש לזכור שנושא גניבת הזרע, מטבעו נושא קשה להוכחה וכך יתנהל ההליך המשפטי בנושא. על כל החלטה שתינתן בנושא יש השלכות הנוגעות לילד שהובא לעולם, בסופו של יום, ויש לדאוג לצרכיו, לכלכלתו ולחובת ההורים להיות אקטיביים בגידולו. אי לכך, עורך דין יוכל להסביר את ההליכים המשפטיים, את כלל ההשלכות ואת האפשרויות העומדות בפני הצדדים.

Rate this post