מה נחשב ברבנות לבגידה?

בגידה היא מילה קשה, שמעלה סיטואציה של פגיעה באמון של אדם או של גוף אחר. יכולה להיות בגידה של אדם במולדתו, בגידה באמון של חבר או משפחה וכן בגידה בבן זוג (כאשר צד לזוגיות מקיים יחסי אישות עם אדם אחר).

בישראל, בכל הנוגע לבגידה בבן או בת זוג, לבגידה יש משמעות משפטית שלא תמיד קיימת במדינות אחרות. הסיבה היא כפיפות דיני הנישואין והגירושין לדין הדתי. לפי הדין הדתי, לבגידה יש משמעות משפטית חמורה כלפי נשים, ולכן זהו נושא מאוד משמעותי. במאמר זה נסביר בקצרה על הליכי גירושין, על עילות גירושין בדין הדתי-עברי, נפרט מה נחשב ברבנות לבגידה וכיצד בגידה באה לידי ביטוי בתביעות גירושין.

נעיר כי מאמר זה נכתב על מנת להעניק לכם מידע איכותי, אך הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי אצל עורך דין גירושין.

דיני הגירושין בישראל:

בישראל, גירושין נערכים לפי דין תורה, בכל הנוגע לגירושין בין יהודים. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים משנת 1953, קובע כי גירושין ייערכו לפי הדין הדתי. המשמעות היא שכאשר בני זוג רוצים להתגרש, הם צריכים להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני. תביעת גירושין יכולה להיערך בהסכמה (נרחיב על כך בהמשך), או לחילופין יכולה להתברר כתביעה לכל דבר ועניין, אשר במסגרתה הצד המבקש גירושין, צריך להוכיח את קיומה של עילת גירושין לפי הדין הדתי (על עילות גירושין נסביר בהמשך).

כמו כן, חשוב להדגיש כי במסגרת תביעת גירושין יש לעסוק גם בנושאים נלווים, כגון – משמורת ילדים, מזונות ילדים ואף חלוקת רכוש משותף. נושאים אלו יכולים להתנהל כתביעת גירושין כרוכה בבית הדין, או בתביעות נפרדות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. לא נרחיב מעבר לכך על הנושאים הללו.

גירושין בהסכמה:

עוד לפני שנסביר מה הדין לגבי עילות גירושין, נדגיש כי גירושין יכולים להיערך בהסכמה. במידה ובני הזוג מתגרשים בהסכמה, עליהם להגיש תביעה לאישור הסכם גירושין. בהסכם הגירושין אפשר גם לכלול נושאים נוספים, כאשר התביעה במקרים אלו תהיה קצרה ופשוטה יותר, להבדיל מתביעת גירושין שמתבררת עד תום.

עילות גירושין בעת הגשת תביעת גירושין בבית הדין:

בדין הדתי–אישי, כדי להתגרש יש להוכיח עילת גירושין. אלו עילות הגירושין המוכרות:

מעשה כיעור – מעשה לא ראוי של האישה, כמו לבלות עם גבר אחר מבלי לקיים יחסי אישות וכיו"ב.

אי קיום יחסי מין – גם זו יכולה לשמש כעילת גירושין בדין הדתי–עברי.

עקרות – משמשת כעילת גירושין. מדובר בסיטואציה שבה לא ניתן להביא ילד לעולם עקב קושי רפואי.

מאיס עליי – זו סיטואציה מוכרת, שבה בני הזוג פשוט לא מסתדרים. גם כאן קיימת עילת גירושין, שצריכה להיות מבוססת על ראיות.

בגידה – על כך, בחלק הבא.

בגידה כעילת גירושין:

בגידה היא קיום יחסי אישות של אישה נשואה, עם גבר אחר – שאינה נשואה לו. בגידה מהווה עילת גירושין מחמירה, שלפיה בית הדין לא יכול להציע שלום בית, אלא על הבעל מוטלת החובה לגרש את אשתו (וזאת להבדיל מעילות גירושין אחרות, כאשר בית הדין יכול להציע לפשר כדי למנוע גירושין). בגידה היא דבר חמור מבחינה דתית כלפי אישה. נסביר:

קודם כל, אישה נשואה שמקיימת יחסי אישות עם גבר שאינו בעלה, מאבדת את זכאותה לכתובתה. כמו כן, אם אישה הרתה לגבר אחר בעת שהייתה נשואה, הרי שהילד הוא ממזר. ממזר הוא מי שאסור בקהל ופסול חיתון. מדובר בפגם משמעותי ודבר שיכול לפגוע מאוד בילד שנולד מחוץ לנישואין.

חשוב להדגיש כי בגידה צריכה להיות מוכחת באמצעות שני עדים. זהו דבר לא פשוט, ולכן גם מאוד קשה להוכיח שבוצעה בגידה, במסגרת תביעת גירושין בבית הדין הדתי.

לסיכום:

במאמר זה עסקנו בדיני גירושין לפי הדין הדתי–עברי. עסקנו בשאלה של כיצד מתגרשים וכן מהן עילות הגירושין בדין הדתי–עברי. הסברנו שבישראל, גירושין נערכים על פי הדין הדתי–אישי, שיש בו עילות הגירושין שונות. בנוסף, הסברנו מה הדין לגבי בגידה בכל הנוגע לגירושין ועילת גירושין. גם הסברנו מה נחשב ברבנות לבגידה. את המאמר נסיים בהמלצה חמה, והיא להיעזר בעורך דין גירושין בעת הליכי גירושין.

Rate this post