מזונות אישה – פסיקה רווחת

"עולה עימו ואינה יורדת עימו", אישה המבקשת מזונות והכרעה בעניינה, תיאלץ להראות לבית המשפט, כי הפערים בין הכנסותיה לבין הכנסותיו של בעלה, הינם מהותיים. כמו כן, במקרים שבהם האב הרגיל את ילדיו לרמת חיים גבוהה מאוד והאם איננה יכולה לספק רמת חיים זהה לשלו, אזי עלולה להיגרם פגיעה ברמת החיים של הילדים. במאמר זה נסקור: מהם מזונות אישה, כיצד בית המשפט פוסק בסוגיות זו, באילו מקרים יינתן לבעל פטור ממזונות אישה ועוד.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות. אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין לענייני משפחה.

מזונות אישה:

אישה זכאית למזונות אישה מכוח הדין העברי. האישה תוכל לטעון שהיא תהיה זכאית למזונות אלה, כל עוד היא אשתו. מזונות האישה יופסקו, כאשר בני הזוג יתגרשו, ואז בעלה לא יצטרך לשלם לה מזונות אישה יותר. בנוסף, יהיו נסיבות שבהן יוחלט כי האישה אינה זכאית לתשלום מזונות אישה, למשל, כאשר היא בוגדת בבעלה, או כאשר היא עוזבת את בעלה ללא שום סיבה מוצדקת אשר מניחה את הדעת. עם זאת, כאשר מדובר בבני זוג שאינם יהודים, כלומר, בני זוג "מעורבים", אזי אותה אישה הינה זכאית למזונות אישה, לא מכוח הדין העברי, אלא בהתאם לעקרונות דיני החוזים. את תביעת המזונות, אותה אישה תבקש בבית המשפט לענייני משפחה.

פטור מחיוב מזונות אישה:

באילו מקרים הבעל יהיה פטור מתשלום מזונות אישה? הבה נפרט:

במקרים שבהם אישה חדלה מחובותיה, כפי שהבטיחה בעת הקידושין והנישואין. מה זאת אומרת? כאשר אישה מורדת בבעלה במעשים מכוונים וגורמת לו צער, בעלה יהיה פטור ממזונות אישה. זאת ועוד, כאשר אישה מרוויחה את הכנסותיה ביושר והיא "אינה עולה עמו ואינה יורדת עמו", במילים אחרות, משתכרת היטב, הבעל יוכל לטעון בפני הגורמים המוסמכים, כי אשתו איננה זקוקה למזונות האישה, שכן היא יכולה לכלכל את עצמה. כמו כן, אישה שבגדה בבעלה לא תזכה למזונות אישה ולכן בעלה יהיה פטור.

מזונות אישה בפסיקה:

במסגרת הליך עמש (ת"א) 1971-12-16 פלוני נ' פלונית ואח', שנוהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב (כבית משפט לערעורים אזרחיים), נדון הנושא של מזונות אישה במקרה ספציפי שבו מדובר בבני זוג יהודים, שיש להם שלושה ילדים. כמו כן, היה מדובר באם שלא עבדה כלל, אלא הייתה עקרת בית ולעומת זאת, בעלה היה איש עסקים אשר הרוויח כמיליון ₪ בחודש. האב ערער על מזונות האישה של אשתו, שכן לטענתו, מימן לאורך השנים את הוצאות המשפחה ואף ברמת חיים גבוהה מהממוצע.

נבהיר כי בית המשפט קבע שעושר של אדם אינו פוטר אותו מתשלום הוצאות הילדים, אך שיעור המזונות יפחת, "יש לקחת בחשבון את הצרכים האמיתיים של הילדים, אך גם בהתחשב כי בהתאם לדין אין לילדים זכות שיש לאימם בבחינת "עולה עימו ואינה יורדת עימו", אך כמובן יש לקחת בחשבון את רמת החיים של המשפחה טרם פרוץ הסכסוך, אשר הייתה גבוהה ביותר". זאת ועוד, "בפסיקה כבר נקבע כי כאשר לאב, על-פי הכנסתו, היכולת לספק לילדיו מעבר לצרכים החיוניים, עליו לעשות כן מדין צדקה. במקרה כזה ניתן לחייב את האב בתשלום מזונות לילדיו, כך שיוכלו להמשיך ולחיות על-פי רמת החיים שהורגלו לה ושהיו ראויים לה, אפילו רמת חיים זו תשית על המערער חיוב בתשלום דמי מזונות, העולים במידה ניכרת על הצרכים ההכרחיים שלהם בלבד". בית המשפט בכל זאת בוחר להפחית את סכום המזונות, בניגוד להחלטתו של בית המשפט קמ"א.

לסיכום:

בית המשפט, בעת הכרעתו במזונות אישה, לוקח בחשבון קריטריונים נוספים, כמו פערי הכנסות, דמי מזונות מכוח דין צדקה וכדומה. בנסיבות מסוימות, בית המשפט יעדיף את הפחתת שיעור המזונות ולא את הפגיעה בילדים, כאשר מדובר בילדים שהורגלו לרמת חיים גבוהה והאם איננה יכולה לספק זאת, כפי שהאב מספק. אי לכך, חשוב להיוועץ עם עורך דין לענייני משפחה, בסוגיות כמו מזונות אישה, על מנת ששני הצדדים ידעו באילו מקרים האישה זכאית למזונות אישה ובאילו מקרים לא.

Rate this post