מאמר זה יסקור בקצרה את תחום תשלום המזונות לילד אחד כאשר הורים מתגרשים. המאמר יכלול את הגירושים עצמם, התביעות הנלוות להליכי הגירושים ויתמקד בתשלום דמי מזונות לילד אחד. המאמר נכתב לצורך מתן מידע בנוגע לתשלום דמי מזונות לילד אחד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

גירושים ותביעות נלוות במדינת ישראל:

מוסד הנישואים ומוסד הגירושים במדינת ישראל, כפופים לרבנות הראשית בישראל. כך, כל זוג, גבר ואישה יהודים, שרוצים להתחתן במדינת ישראל, מחויבים לקיים טקס נישואים דתי כדת משה וישראל (נישואים אזרחיים מותרים רק בחו"ל). כך גם כאשר זוג נשוי רוצה להתגרש, הוא יכול לעשות זאת רק בכפוף להחלטת הרבנות הראשית לישראל (גם אם מדובר בזוג שהתחתן בנישואים אזרחיים בחו"ל ונרשם כנשוי בארץ).

זוג יכול להגיש הסכם גירושים שנערך בהסכמת הצדדים, לאישורו של בית הדין הרבני – שיש לו סמכות בלעדית לדון בתביעות גירושים. אם הצדדים לא מצליחים להגיע להסכמות, אזי אחד הצדדים יגיש תביעת גירושים לבית הדין הרבני.

בנוסף להליך גירושים, בני זוג צריכים להסדיר ביניהם נושאים רבים, לרבות חלוקת רכוש, משמורת על הילדים, תשלום מזונות, מדור ועוד. את ההליכים הנלווים, ניתן להגיש או לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני – שיש להם סמכות מקבילה לדון בתביעות הנלוות.

הערכאה שתדון בתביעות הנלוות, היא הערכאה שאליה יוגשו התביעות ראשונות. החריג לכך הינו תביעה לתשלום מזונות. תביעה זו תידון כברירת מחדל בבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם שני הצדדים הסכימו שהתביעה תידון בבית הדין הרבני.

גם את התביעות הנלוות ניתן להסדיר בהסכם בין הצדדים וללא הגשת תביעה לבית הדין. כלומר, אפשר להיעזר במגשר או מפשר אובייקטיבי, שיכין חוזה שמוסכם על הצדדים, שעליו הם יחתמו. נעיר כי בכל הנוגע למזונות ילדים, יש לאשר את ההסכם מול בית המשפט לענייני משפחה, שבוחן את טובת הילד, שכן מזונות משולמים עבור צרכי הילדים ולא לצרכי הורים. אם הצדדים לא מסכימים ביניהם – הם יגישו תביעה והערכאה המוסמכת תכריע.

מזונות לילד אחד:

כאמור, את סוגיית המזונות ניתן לפתור או בהסכמה או על ידי הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך לענייני משפחה (או לבית הדין הרבני, בהסכמת הצדדים).

עד שהילד מגיע לגיל 6, האב חייב לשאת בתשלום מזונות מלא עבור ילדו. כך שבית המשפט פוסק תשלומי מזונות ללא קשר למשכורות הצדדים, ללא קשר לסוג המשמורת וללא קשר ליכולת הכלכלית של האב. בית המשפט המוסמך בוחן מהן ההוצאות שיש להוציא על הילד (לרבות חינוך, חוגים, מזון ועוד) ומה הייתה רמת החיים שבה הילד חי לפני הגירושים. מטרת תשלומי המזונות היא שרמת החיים של הילד לא תיפגע. בית המשפט בוחן הוצאות על הילד על פי אסמכתאות שמציגים ההורים וקובע מה יהיה גובה תשלום המזונות.

לאחר שהילד הגיע לגיל 6, נושא תשלום המזונות נפתח מחדש, שכן החובה האבסולוטית מבוטלת. בית המשפט בוחן מה הסדר המשמורת בין ההורים, וכן האם מדובר במשמורת בלעדית של אחד ההורים או במשמורת משותפת. עוד בוחן בית המשפט את הכנסות ההורים וכן את התשלום שיש לשלם עבור הילד. במקרים מסוימים, כאשר הילד נמצא במשמורת משותפת וההורים מרוויחים שכר דומה, יתכן שבית המשפט כלל לא יפסוק מזונות וכל הורה יישא בהוצאות הקטין כאשר הוא בחזקתו. כל מקרה נבחן לגופו, בהתאם לנסיבות הספציפיות של המשפחה.

תשלום המזונות המינימאלי כיום הוא 1,500 ש"ח לחודש לילד אחד, לא כולל גנים ומגורים. כמובן שכל מקרה נבחן לגופו ואין "להיתפס" על הסכום הנקוב. תשלום מדור, שלרוב נכלל בתשלום המזונות, מהווה כ-30% מהתשלומים המשולמים. לגבי תשלומי משכנתה או שכירות וכן תשלומים שוטפים כגון מים, חשמל, גז, ארנונה ועוד, יש להביא אסמכתאות לבית המשפט.

בשנים האחרונות, בית המשפט מנסה לשמור על שוויון בין המינים ולכן תשלומי המזונות כאשר מדובר במשמורת משותפת, הם לרוב נמוכים מאוד או שכלל לא נפסקים דמי מזונות.

יש טענות רבות בנוגע לחובה המוחלטת של האב לשאת בתשלום מזונות ילדו, שכן לטענת רבים, מדובר באפליה בין מינים. בית המשפט מנסה להתמודד עם האפליה ומנסה בשנים האחרונות ליצור שוויון בין ההורים.

לסיכום:

כאשר זוג מתגרש, עליו לנהל הן את הליך הגירושים והן את ההליכים הנלווים. מומלץ לעשות זאת בליווי עורך דין, שיכיר ללקוח את הדין החל ויסייע בניהול ההליך. עורך דין מומחה יכול גם לסייע לצדדים להגיע להסכמות ולייתר את ההליך המשפטי. בענייננו, תשלום מזונות לילד הוא עניין מורכב, שמצריך הכרה והבנה של הדין החל.