האם אפשר להגדיל או להקטין את גובה דמי המזונות? מה קורה כאשר עורכים הסכם מזונות מיד כשמחליטים להתגרש כשעדיין בני הזוג לא חיו בנפרד, ולא ראו וידעו מה יהיה גודל ההוצאות ואיך יסתדרו, ומתוודעים לאחר תקופה כי לא הכניסו להסכם סעיפים רבים. עו"ד יעקב בלס לענייני גירושין ומשפחה מפרט ומדגיש:

הגדלת מזונות

ראשית הסכם שנערך בין הורים לא מחייב את הילדים. דווקא הפוך. מזונות תמיד ניתנים לשינוי, ולא תמיד מדובר בתביעה להגדלה. אם בית המשפט בודק את צורכי הקטין ומגיע למסקנה נגיד שיש שני ילדים ומגיע להם 4000 ₪ מזונות, כך בית המשפט קובע, האם צריכה להגיש תביעה להגדלת המזונות ואז צריכים להוכיח שינוי מהותי בנסיבות. האם צריכה למסור מידע לגבי מה השתנה מיום מתן פסק הדין ועד לאותו מועד בו היא דורשת את הגדלת המזונות, שמצדיק את הגדלתם. עכשיו, להבדיל בהסכם, וגם פה יש בלבול, כי אנשים חושבים שהם חותמים על הסכמים ונגמר הסיפור. לא, זה לא מחייב את הילדים. שערי בתי המשפט פתוחים בפני הילדים. הילדים יכולים להגיש גם לא תביעה להגדלה, אלא תביעה מקורית לתשלום דמי מזונות. תביעה מקורית למזונות הינה תביעה חדשה לחלוטין, כאילו ההסכם לא קיים, ובית המשפט ידון במזונות הקטינים כאילו לא היה מעולם הסכם.

מה קורה במקרה בו האב התחיל לאחר הגירושין וחתימה על הסכם מזונות שילש את משכורתו ועלה ברמת חייו, האם האישה יכולה לפנות לביה"ש ולבקש הגדלת המזונות על בסיס המשכורת החדשה שלו?
ראשית צריך לבחון מה סכום המזונות שנפסקו מלכתחילה. אם סכום המזונות עונה על צורכי הקטינים, האם יכולה לבקש הגדלה ולעתור להגדלה. יש כאן שינוי נסיבות מהותי, אבל עדיין צריך להגדיר את צורכי הקטין, האם גם הם גדלו? המזונות שנפסקים, וכאן העניין, המזונות שנפסקים לקטינים הם לא עפ"י עושרו של האב, אלא על פי צרכיו האמיתיים של הקטין. ולכן אין הבדל כל כך בין אבא שמרוויח 20 אלף שקל בחודש נטו לאבא שלא עובד אולי. יש הבדל של מאות שקלים בודדים, וזה החוסר שוויון פה.

הקטנת מזונות

מה קורה כאשר משלמים מזונות גבוהים בהסכם ואז מתחילים חיים חדשים עם בת זוג חדשה, נולדים ילדים נוספים לאב, האם זו עילה מספקת בשביל לפנות לבית משפט ולבקש הקטנת מזונות? יש פסקי דין שמדברים על זה. האב, מתי שהוא חתם על הסכם מזונות ידע שבאיזושהי נקודת זמן הוא יתחתן או יחיה עם בת זוג חדשה. במקרה שמגיעים לשלב כזה אפשר להגיש בקשה להקטנת המזונות. אך זה לא יהיה באופן אוטומטי.

לפגישת ייעוץ בנושא – פנו אלינו

כתיבת תגובה