בהליך גירושין עולה הצורך לקבוע היכן יוגדר מקום מגורי הקבע של הילדים – עם האם או עם האב. הגדרה זו משתקפת למעשה במונח משפטי הקרוי משמורת ילדים, וכאן נלמד בצורה מפורטת מהי בדיוק לשון ההגדרה וכיצד קובעים אותה בפועל.

אז מהי משמורת ילדים?

במידה ושני הורים הביאו ילד משותף לעולם, שניהם הופכים באופן מיידי לאפוטרופוסים והדבר אומר ששניהם אחראיים לגידול הילדים, דאגה לרווחתם, כלכלתם, טיפול בענייני החינוך, הבריאות וכו'. כאשר בני זוג עם ילד או מספר ילדים מחליטים לסיים את הקשר הזוגי הממוסד ביניהם, אף אחד מהם אינו מאבד את חובת האפוטרופוסות אך עדיין נותר לקבוע אצל מי מהם יוגדר מקום מגורי הקבע של הילדים. משמורת ילדים, אם כן, הינה מונח שמגדיר למעשה בחיק מי יבלו הילדים את רוב זמנם, ומאחר שכך ההורה שיוגדר כמשמורן, באופן טבעי יהיה זה שידאג ברוב הזמן לרווחת הילדים ויעסוק יותר בחינוך, בקניית ביגוד, בהאכלה וכו'.

אילו סוגי משמורת קיימים?

ניתן למצוא שני סוגים עיקריים של משמורת ילדים. הסוג הראשון הוא משמורת היחיד, בה אחד משני ההורים מוגדר כמשמורן ואילו האחר זוכה להסדרי שהות. הסוג השני הוא המשמורת המשותפת בה שני ההורים הינם המשמורנים וזאת כתלות בעמידה בנטל שווה מבחינת משך השהייה של הילדים לאורך הזמן. משמורת משותפת מחייבת מן הסתם גם קרבה פיזית בין מגורי ההורים ושיתוף פעולה מלא והדוק, מה שלא חייב להתקיים אצל משמורנים יחידים, למרות שכדאי שיהיה כך.

כיצד נקבע סוג המשמורת?

ניתן לקבוע את משמורת הילדים באמצעות 2 אפשרויות :

  • הסכם גירושין בהסכמה – בהסכם זה קובעים ההורים ביניהם מי יהיה המשמורן בצורה הדדית, האם תהיה זו משמורת יחיד או משותפת ואילו תנאים הם קובעים בתור הסדרי שהות. יש לציין כי בית המשפט נוטה לאשר בקלות משמורת ילדים שנקבעה בהסכם גירושין, אלא אם עולה החשש בקרב השופט כי ההסכם אינו הוגן או שייתכן כי נחתם תחת לחץ או סחיטה.
  • פסיקת שופט – שופט בית המשפט מוסמך לפסוק בסוגיית משמורת הילדים וזאת כאשר בני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמה ביניהם. כאשר הילדים קטנים מגיל 6, טובת הגיל הרך "מושכת" את הפסיקה ע"פ רוב לכיוון משמורת האם. בגילאים גדולים יותר כבר מתחשבים בדעת הילדים ולוקחים בחשבון עד כמה האם ואב זמינים עבורם ולאחר מכן מתקבלת ההחלטה.

חשוב מאוד להבין את כל ההיבטים וההשלכות של סוגיית המשמורת, וזאת באמצעות ליווי וייעוץ של עורך דין מומחה בענייני משפחה, על מנת שלא להיפגע כלכלית ועדיין לקיים חיי משפחה תקינים לאורך זמן.