מתי לא משלמים מדור?

כחלק מהליך גירושין ושינוי אורח חייהם של הילדים המשותפים, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, יפעלו לשמירת אורח החיים התקין של הילדים, על ידי קבלת החלטות הנוגעות למשמורת שבה ישהו הילדים, אך לא רק. הערכאות המשפטיות גם תדאגנה לכלכלת הילדים, וזאת על מנת להבטיח התפתחות תקינה ושמירה על איכות החיים שהייתה להם עד פרידת הוריהם. לרוב, עניינים אלו יוסדרו באמצעות מזונות ילדים, אך לא רק: יוסדרו גם דמי מדור, שהם תשלומים על מקום המחייה של הילדים. ישנם מקרים שבהם לא ישולמו דמי המדור ואף לא יוגדרו כאלה, ועל כך במאמר זה.

במאמר שלפניכן/ם נסקור: מהו מדור, כיצד יחושבו דמי מדור ובאילו מקרים לא ישולמו תשלומי מדור. כל זאת, נעשה לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים. עם זאת, חשוב להבהיר כי מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

מהו מדור:

מדור הוא מונח בדיני המשפחה, העוסק בתשלומים עבור דיור ואחזקתו. בעת פרידה של בני זוג שהם הורים לילדים, יש צורך בשמירת אורח חייהם של הילדים, וזאת עפ"י עקרון טובת הילד, שחלק ממנו הינו הבטחת דיור נאות עבור הילדים. תשלום המדור ייעשה על ידי האב ובהתאם להלכה היהודית ועקרונותיה.

התשלום יועבר לאם הילדים. כאשר האם היא המשמורנית, זאת אומרת שהילדים נמצאים בחזקתה, יועברו אליה תשלומי מדור בהתאם לחישוב שיבוצע (נרחיב על כך בהמשך). יוער כי גם אם הילדים יהיו במשמורת משותפת, האב יצטרך להעביר לאם דמי מדור וכן לדאוג לחדר לילדים בדירתו שלו (במידה והאב משלם את שכירותה שלה), דבר שאינו שונה גם בעניין מזונות, אשר לרוב מוטלים על האב, גם כאשר המשמורת משותפת.

יוער כי בשנת 2018, בפסק דין תקדימי, הוחלט כי כאשר המשמורת משותפת, ההורים משתכרים באופן יחסי שווה ומדובר בילדים בגילאי 6-15, אזי המזונות יתחלקו באופן שווה בין ההורים. אך זהו רק תקדים מהעת האחרונה, וניתן לומר כי בענייני תשלום, הנטל עדיין מוטל על האב, לעיתים בניגוד לערך השוויון.

בפועל, המדור הוא על תשלומים לדירה, שיכולים להיות: משכנתא, דמי שכירות, ארנונה, שיפוץ ועוד.

כיצד מחשבים דמי מדור:

דמי המדור, שהם כאמור התשלומים על דיור, יחושבו בהתאם למספר הילדים המשותפים ובאופן יחסי. תחילה, יוגדרו מהן ההוצאות על דמי המדור וזאת ע"י בחינת התחומים הבאים: זמני השהות והחלוקה הקיימת (משמורת משותפת או בלעדית), הוצאות שוטפות לאחזקה (וועד בית, חשמל, ארנונה ועוד) ולרמת המחייה לפני סיום הקשר הזוגי בין ההורים, וזאת כדי לא לשנות משמעותית את אורח חייהם של הילדים המשותפים. לאחר קביעת עלות המדור הכללית, יעברו לחישוב דמי המדור, בהתאם לנוסחה ברורה, המתייחסת למספר הילדים המשותפים, כדלקמן: כאשר מדובר בילד משותף אחד, דמי המדור הם בגובה שליש מעלויות המדור. כאשר מדובר בשני ילדים, יעביר האב תשלום של 40 אחוזים מגובה המדור. כאשר מדובר בשלושה ילדים ומעלה, על האב להעביר תשלום בגובה 50 אחוזים מגובה המדור.

מקרים שבהם לא ישולמו תשלומי מדור:

כאמור, דמי המדור ישולמו במקרים שבהם יהיו הוצאות על מדור. במידה ולא קיימות עלויות מדור, אזי לא ייפסקו תשלומי מדור. המקרים שבגינם לא ייפסקו דמי מדור, הם כאשר האם היא חברת קיבוץ, כאשר יש ברשותה דירה משלה או כאשר היא מתגוררת אצל מכרים ולא משלמת בעצמה את עלויות המדור. אז, לא יהיה ניתן לחייב את האב בתשלומי מדור, אשר נגזרים מהוצאות שאינן קיימות במקרים הנקובים ובמקרים נוספים אחרים.

לסיום:

כאמור, תשלומי מדור ייפסקו כאשר קיימות עלויות מדור להורה המשמורן, האם, וזאת כמתחייב מחיוב האב בתשלומי מדור, רק אם קיימות הוצאות מדור. הסכום שייקבע יחושב בהתאם לנוסחה המתייחסת למספר הילדים ולנסיבות אחרות נוספות. דיון אודות מדור, בדרך כלל ייעשה בסמוך להליך גירושין, ולכן הוא עשוי להתקיים בבית הדין הרבני, במידה והנושא נכרך להליך הגירושין, או בבית המשפט לענייני משפחה, אשר עוסק בדיני אישות ומשפחה.

בשל מורכבות הנושא ורגישותו, ההשלכות על הילדים והערכאות הייחודיות, יש להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה, אשר ילווה את הפונה הן בנושא המדור והן בהליך הגירושין כולו. פנייה לעורך דין תוכל לתרום להגשת הבקשה המתאימה, מגובה באסמכתאות המבססות את הטענה, וכל אלה בראיית ההליך כולו ובהסתכלות רחבה.

Rate this post