מתן גט ומשמעות התהליך

בדיוק כפי שתעודת נישואין הינה מסמך משפטי שמשמעותו הוא החיבור הממוסד בין שני בני זוג, כך גם לגבי גט שמהווה מסמך משפטי-הלכתי על כך שהגבר "גירש" את בת זוגתו והיא כעת מותרת לכל אדם. מסמך זה מופק בזמן טקס הגירושין הסופי ברבנות, וכאן נלמד מעט יותר אודות טקס זה והמשמעויות השונות של הגט והמסרבים לו.

 

גט – מהלך הטקס

טקס מתן גט לבני זוג מתבצע לאחר סיום הפרוצדורות משפטיות שמסדירות את נושא הגירושין ועניינים אחרים הקשורים למשפחה, והוא למעשה מתיר את האישה מבעלותו של בן זוגה. במהלך הטקס מבוצע בירור זהות קפדני ע"י דייני בית הדין וזאת על מנת לוודא כי אכן מדובר בבני הזוג הנכונים ושאין כאן מעשה התחזות. לשם כך על כל אחד מבני הזוג להתלוות ע"י עד מטעמם לצרכי זיהוי. לאחר מכן מתחיל שלב כתיבת הגט בו נשאל הבעל האם הוא אכן מעוניין בגט והאם הוא מוותר על בת זוגתו. כתיבת הגט מבוצעת בפועל ע"י סופר סתם שמתעד את הטקס ורושם את הפרטים ע"ג קלף, וזאת לאחר שהבעל מאשר לו את הסמכות לעשות כן. בהמשך מקריא הדיין בנוכחות עדים את הכתוב על גבי הקלף ולאחר מכן מתיר את האישה לכל אדם. בכך בעצם ניתן גט סופי לבני הזוג.

 

היבטים שונים של הגט

כאמור, גט הינו מסמך הלכתי אך כזה בעל תוקף משפטי ולמעשה רק הוא מאשר כי בני זוג הינם גרושים וקיבלו את אישורה של הרבנות על כך. בישראל ניתן להינשא או להתקשר כבני זוג באמצעים רבים כגון נישואים אזרחיים ונישואים ע"פ דת משה וישראל אך הגירושין עצמם מתבצעים אך ורק ברבנות. ומה הוא הדין כאשר גבר אינו מעוניין לתת גט לבת זוגתו? ובכן, נשים אלו מכונות כמסורבות גט והן אינן יכולות להינשא, קל וחומר להביא ילדים מגבר אחר (מאחר ויהיו אלה ממזרים) עד שלא יתגרשו ברבנות. גברים רבים מסרבים לתת גט על מנת להפעיל לחץ על האישה להיכנע לדרישותיהם, בעיקר הכלכליות. גברים לעומת זאת, גם אם נשיהם אינן מעוניינות בגט, יכולים לפתוח בזוגיות אחרת אך לא להינשא. ילדיהם אף לא יכונו ממזרים.

כמו כן, חשוב מאוד להכיר את המונח "גט לחומרא", שמציין טקס גירושין שמתבצע עם "הקלות מסויימות" וזאת על מנת לשחרר את האשה כמה שיותר מהר ובקלות. מקרים אלו כוללים סרבני גט ספציפיים (כלומר רק בעילות מסויימות), כאשר בני הזוג נשואים בטקסים אזרחיים, כאשר מוטלת בספק היהדות של אחד מבני הזוג וכאשר בני הזוג התחתנו בהלצה ולא התכוונו לכך.

לייעות בנושא גירושין – פנו אלינו

Rate this post