במדינת ישראל, נישואים וגירושים מתנהלים לפי דין תורה ובהתאם ליהדות. כך, כאשר זוג נישא לפי דת משה וישראל, רב מחתן אותו והטקס כולל מנהגים יהודיים שונים, שבלעדיהם הטקס לא יכול להתקיים. כך גם כאשר זוג רוצה להתגרש – עליו לעשות זאת לפי דין תורה ובהתאם למנהגי היהדות, בבית הדין הרבני. הליך גירושין הוא מורכב מאוד, משפטית ורגשית, ולכן חשוב לפנות אל עורך דין גירושין במרכז, בעל ניסיון וידע בתחום.

מאמר זה יסקור בקצרה את הליך הגירושים, את התביעות הנלוות ואת הצורך בליווי גורם מקצועי בעת התהליך. המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי, אלא נכתב על מנת לסכם בקצרה את ההליך.

נישואים כדת משה וישראל:

מוסד הנישואים במדינת ישראל מתנהל על פי היהדות. כך, זוג שמתחתן לפי דת משה וישראל, נישא על ידי רב, הבעל המיועד חותם על כתובה, האישה המיועדת טובלת במקווה ימים ספורים לפני הטקס וכו'. רק כאשר בני הזוג מבצעים את המנהגים המוזכרים מעלה, חתונתם מוכרת על ידי בית הדין והדין הדתי.

הגירושים ביהדות:

הדין הדתי חל כמובן גם על מוסד הגירושים, שנערכים בישראל לפי דין תורה (במידה ומדובר ביהודים). במילים אחרות, כאשר זוג מבקש להתגרש, על בן/בת הזוג המבקשים להתגרש, להגיש תביעת גירושים לבית הדין הרבני, שיש לו סמכות בלעדית לדון בתביעות גירושים. כתב התביעה הינו מסמך המפרט את עובדות המקרה ועילת הגירושים, בצירוף מסמכים וראיות התומכים בטענות התובע/ת.

זאת במקרה שבו בני הזוג לא הסכימו על הגירושים בהסכם כתוב וחתום.

תביעות נלוות לגירושין:

לאחר שאחד מבני הזוג מגיש את התביעה לגירושים – ישנן גם תביעות נלוות, שניתן להגישן או לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה – שיש להם סמכות מקבילה לדון בתביעות נלוות. התביעות הנלוות השכיחות ביותר, הן תביעה לחלוקה רכוש (ולעיתים גם לפירוק שותפות), תביעה הקובעת את המשמורת על הילדים ותביעת מזונות (הן לאישה והן לילדים).

לבחירת הערכאה שתדון בתביעות הנלוות יש משמעות רבה, שכן כל ערכאה קובעת בהתאם להלכות שונות ולכן יתכן שערכאה מסוימת תהיה עדיפה לאחד הצדדים. בית המשפט לענייני משפחה מקבל את החלטותיו בהתאם לחוק האזרחי ולפסיקה האזרחית, בעוד בית הדין הרבני מקבל את החלטותיו בהתאם ליהדות ודין תורה.

לכן, כאשר אחד מבני הזוג מבקש להגיש תביעות נלוות, כדאי להיוועץ בעורך דין גירושין במרכז, שייעץ מהי הערכאה שסביר יותר שתפסוק לטובת הלקוח שלו. בדרך כלל, גברים מעדיפים להגיש את התביעות לבית הדין הרבני, בעוד נשים מעדיפות להגיש את התביעות לבית המשפט לענייני משפחה – אך כל מקרה תלוי בנסיבותיו.

כך מתנהל "מרוץ סמכויות". כלומר, מי שמגיש את התביעה ראשון, הוא הקובע היכן ינוהל התיק (באיזו ערכאה), גם אם התביעה של בן/בת הזוג האחר/ת, הוגשה דקות בודדות מאוחר יותר.

בעבר, בית הדין הרבני הגדול, קבע כי תביעות המוגשות באותו יום, ייחשבו כאילו הוגשו יחד, אך בג"ץ דחה את הפסיקה של בית הדין הרבני הגדול וקבע כי גם דקות ספורות יכולות לקבוע באיזו ערכאה תידון התביעה המוגשת.

עורך דין בתחום הגירושים:

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, כדאי לפנות לעורך דין מומחה בתחום. לעורך דין בתחום הגירושים יש שלושה תפקידים עיקריים בהליך הגירושים. ראשית, ייצוג מול בית הדין הרבני על ידי גורם מקצועי שינהל את ההליך בצורה אובייקטיבית ומקצועית, שמכיר את הדינים לפיהם פוסקים הדיינים בבית הדין הרבני.

שנית, כאשר זוג בוחר להתגרש על ידי חתימה על הסכם גירושים, עורך הדין יכול להיות צד אובייקטיבי חיצוני שיסייע בניסוח החוזה, השגת פשרה בין הצדדים והגשת ההסכם הסופי לאישור בית הדין הרבני.

שלישית, ישנם זוגות הממהרים להתגרש ולכן חותמים על הסכם ללא כל התייעצות ובפזיזות. במקרה כזה, עורך דין בתחום הגירושים, יכול להגיש בקשה לביטול ההסכם על ידי הצד המעוניין בכך ולייצגו מול בית הדין הרבני, בהליך המורכב של ביטול חוזה.

לסיכום:

כאשר בני זוג בוחרים לנהל הליך גירושים, אם בהסכמה ואם שלא בהסכמה, לכל אחד מבני הזוג כדאי להתייעץ עם עורך דין בתחום הגירושים, על מנת שינהל את ההליך בצורה מקצועית ואובייקטיבית. עורך דין מומחה יכול גם לסייע לנהל את ההליך מחוץ לכותלי בית הדין הרבני ולמנוע סרבול של ההליך שלא לצורך. כך גם בנוגע לתביעות הנלוות שיתכן כי עורך דין יסייע להימנע מהגשת תביעה לערכאה ואז בני הזוג יחתמו על הסכמים מחוץ לכותלי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.