עורך דין דיני משפחה – מה חשוב לדעת?

תחום דיני המשפחה הינו תחום אשר רווי בדינים סבוכים, יש אף אנשים האומרים שמדובר בדינים המסובכים והמורכבים ביותר שיש. זאת בעיקר בשל עירוב דיני נפשות, החדירה הנוצרת לתא המשפחתי והערכאות המקבילות הקיימות בתחום. מעבר למורכבות המשפטית של דיני המשפחה, ישנם שוני ומורכבות, גם מבחינת ערכאות השיפוט בדינים אלו. נסביר: בדיני המשפחה קיימות ערכאות שיפוט מקבילות, וזאת בשונה משאר הדינים אשר נידונים בערכאת שיפוט אחת בלבד – בית המשפט. בדיני המשפחה, בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה, מהווים את הערכאות השיפוטיות, שיש להן סמכות מקבילה לעסוק בדינים הקשורים לדין האישי בדיני המשפחה.

בית הדין הרבני, להבדיל מבית המשפט לענייני משפחה, מחזיק בסמכות בלעדית לעסוק בהליך הנישואין והגירושין בישראל, ומכאן, שלבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות לעסוק בהליכים האמורים, אך יש לו סמכות מקבילה לעסוק בנושאים הנלווים להליך הגירושין, כמו משמורת ילדים, מזונות אישה וכדומה.

לאור מורכבות משפטית, הן מבחינת החוק והן מבחינת ערכאות השיפוט, ישנה חשיבות גדולה לעניין בחירת עורך הדין. במאמר המובא לפניכם/ן נעסוק בדיני המשפחה ובבחירת עורך הדין המתאים לנושאים אלו. כל זאת נעשה ונכתב עבורכם/ן, קוראים וקוראות:

בית הדין הרבני אל מול בית המשפט:

בית הדין הרבני, הינו הערכאה המשפטית הנוגעת ליהודים ויש לו סמכות בלעדית בנושאי נישואין וגירושין. את סמכותו, שואב בית הדין הרבני, מחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953 (להלן: "חוק בתי הדין הרבניים"). בית הדין הרבני פועל בהתאם להלכה היהודית, שבה עקרון העל הוא השמירה על התא המשפחתי וחשיבותו בחיי אדם. לכן, רוב פסיקותיו של בית הדין הרבני, ייעשו רק לאחר בירור מצב התא המשפחתי, ולאחר שהדיינים ניסו את כל האופציות העומדות בפניהם, לשם גישור בין בני הזוג, וזאת בעיקר בעת תביעת גירושין בין בני זוג. לצד זאת, לבית הדין הרבני יש סמכות לעסוק בכל נושא אשר קשור מטבעו לענייני נישואין וגירושין, כמו חלוקת רכוש, תביעת מזונות אישה וילדים, תביעת כתובה וכדומה.

בית המשפט לענייני משפחה, משמש כטריבונל ייחודי ומומחה בכל הנוגע לענייני התא המשפחתי. את סמכותו לעסוק בדין האישי, שואב בית המשפט, מחוק בתי המשפט לענייני משפחה, התשנ"ו-1995 (להלן: "חוק בתי המשפט לענייני משפחה"). הנושאים שבהם יעסוק בית המשפט לענייני משפחה, הינם: צוואות וירושות, מזונות, בדיקת אבהות, תביעות רכוש, משמורת והסדרי שהות, אימוץ ילדים ונושאים רבים נוספים. מכאן נראה כי בשל קיומן של ערכאות שיפוט אלו, נוצרת מורכבות נוספת, מבחינת הפנייה אל הערכאות, שכן שתי הערכאות פוסקות על פי הלכה יהודית, אך בגישה שונה.

נושאים בתחום דיני משפחה:

דיני המשפחה כאמור, מונים מספר רב של נושאים, הנוגעים לכל אחד ואחת מאתנו, לרבות בחיי היום יום. בין נושאים אלו, נוכל למצוא בדיקת אבהות, מזונות אישה ומזונות ילדים, אפוטרופסות, התרת נישואין, צוואות וירושות, תביעת עיזבון, תביעת רכוש, ידועים בציבור, משמורת ילדים, הסדרי שהות וכן כל הנוגע למעמד הילד. בנוסף, נראה כי דיני המשפחה מכילים שלל נושאים, כאשר הטיפול בכל אחד מהנושאים האלו, שונה, בשל הוראות החוק השונות בכל נושא ונושא.

לא רק הנושאים בדיני המשפחה רבים ומגוונים, אלא גם דרך הגשת התביעה לערכאות השיפוט הקיימות. היות וקיימות ערכאות שיפוט מקבילות, אזי עומדת לכל אדם הזכות לבחור מי מהערכאות תטפל בתביעתו. אופן הגשת התביעה שונה, מאחר ותביעות שיוגשו אל בית הדין הרבני, יוגשו ככריכה אל תביעת הגירושין. נסביר: תביעה נלווית להליך הגירושין, תוגש אל בית הדין הרבני, ובלבד שתביעת הגירושין תהיה פתוחה בבית הדין הרבני. לאחר מכן, נושא התביעה הנדרשת, תוגש כ'כריכה' לתביעת הגירושין. זאת, להבדיל מתביעה שתוגש אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר תוגש באופן עצמאי וללא תנאי. כלומר, כל תביעה, בכל נושא, תוגש באופן נפרד אל בית המשפט לענייני משפחה.

חשיבות בחירת עורך דין לענייני משפחה:

במאמר זה בנושא דיני משפחה הצגנו על קצה המזלג את דיני המשפחה. ברור כי מדובר בנושא רחב יותר מכפי שהוצג בשורות הקודמות. ניהול תביעה בענייני דיני המשפחה, חשוב לא רק בגלל שמדובר בתביעה מול ערכאה משפטית, אלא בעיקר בגלל שמדובר בתחום דיני הנפשות, אשר טומנים בחובם השלכות מורכבות וקשות על האדם.

לצד מורכבות התחומים, ישנן ערכאות השיפוט, אשר כל אחת מהן דורשת ידע מעמיק וניסיון עשיר בניהול תביעות מולן. תביעה באותו נושא, יכולה להיות מוגשת לשתי הערכאות האמורות, והתוצאות עשויות להיות שונות, בעיקר בשל השוני בגישת שתי הערכאות ובשוני בניהול התביעה על ידי עורך הדין.

לאור האמור, ישנה חשיבות רבה וגדולה בבחירת עורך דין לניהול תביעה בדיני המשפחה. המלצתנו היא לבחון את עורך הדין לפי כישוריו בכל תחום, וניסיונו בניהול תביעות מול הערכאות השונות.

Rate this post