עורך דין הסכם ממון

כאשר בני זוג מתגרשים, עליהם לבצע מספר פעולות לשם הסדרת סיום מערכת היחסים. פעולה אחת, היא עצם הגירושין. אלו לרוב נעשים באמצעות תביעת גירושין לבית הדין הרבני. במקביל, אותם בני זוג יצטרכו גם לפעול להסדרת נושאים כגון – משמורת ילדים משותפים וכן מזונות ילדים משותפים (ולעיתים מזונות אישה). נושא נוסף שבני הזוג יצטרכו להסדיר, הוא נושא חלוקת הרכוש המשותף שלהם. המאמר שלהלן מבוסס על ניסיונו של עורך דין הסכם ממון. במאמר נסביר מה הדין לגבי חלוקת רכוש בעת גירושין. נסביר מהי ברירת המחדל החוקית בישראל, וכן כיצד ניתן להתנות עליה. נציג גם סימולציה, כיצד נערכת בפועל חלוקת רכוש.

את כל זאת נעשה כדי להעניק לכם הקוראים תוכן איכותי, אך נעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי, שנועד להצגת תוכן, והוא לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

ערכאות שיפוט בעת גירושין:

כפי שתיארנו בפתיח לגבי גירושין בין בני זוג, הגירושין נערכים בישראל בפני בית הדין הרבני, שכן זהו הדין. במקביל, עניינים נוספים בתחום דיני המשפחה, מתבררים בבית המשפט לענייני משפחה. לאחרון יש סמכות לעסוק בכל תחום משפחתי, למעט תביעות גירושין ונישואין. כך לגבי תביעות משמורת ילדים, וכן לגבי תביעות לחלוקת רכוש בין זוגות מתגרשים.

חוק יחסי ממון:

מעתה, נתמקד בדין לגבי חלוקת רכוש בין בני זוג. בישראל, ברירת המחדל החוקית בנושא, מפורטת בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). החוק הזה קובע כלל הנקרא "הסדר איזון משאבים". זו למעשה ברירת המחדל החוקית בעת גירושין. מחשבים את ערכו של כל הרכוש המשותף של בני הזוג ומחלקים אותו באופן שווה ביניהם. דהיינו, ברירת המחדל החוקית בישראל היא חלוקה שווה של הרכוש בין בני הזוג.

איזה רכוש נלקח בחשבון במסגרת הסדר איזון משאבים:

זו שאלה מעניינת וחשובה. במסגרת הסדר איזון המשאבים, לוקחים בחשבון את כלל הרכוש המשותף של בני הזוג, למעט: קצבת נכות או אלמנות שאותה מקבל אחד מבני הזוג, רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה וכן רכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין. כלומר, לוקחים את כלל הרכוש המשותף של בני הזוג, למעט סוגי הרכוש שציינו לעיל, לרבות – נכסי מוניטין ואפילו קצבת פנסיה שמקבל אחד מבני הזוג.

האם אפשר לסטות מהסדר איזון המשאבים:

התשובה חיובית. ישנן שתי אופציות לסטות מהסדר איזון המשאבים המפורט בחוק יחסי ממון. האפשרות האחת, מפורטת בסעיף 8 לחוק יחסי ממון. הסעיף הזה מקנה לבית המשפט לענייני משפחה, בנסיבות מיוחדות שתירשמנה, אפשרות לקבוע חלוקת רכוש שונה מזו שבחוק יחסי ממון. זאת, בהינתן בקשה של אחד הצדדים, ורק בהתקיימן של נסיבות מיוחדות. נעיר כי השימוש בסעיף הוא לא שכיח, ויש להציג ראיות ברורות לכך שחלוקת רכוש שווה, תהיה מאוד מקפחת כלפי אחד מבני הזוג. חשוב כמובן לבחון כל מקרה לגופו אצל עורך דין הסכם ממון.

הדרך השנייה לסטות מהסדר איזון המשאבים, היא באמצעות הסכם ממון – על כך, בחלק הבא.

הסכם ממון:

הסכם ממון הוא בעצם "הסכם מגירה" שנערך בין בני זוג, שתכליתו היא חלוקת רכוש בעת גירושין. ההסכם הוא זה אשר יחייב את בני הזוג בעת גירושין, בכל הנוגע לחלוקת הרכוש שתיקבע ביניהם, ובלבד שההסכם נערך לפי דין. במסגרת הסכם ממון, אפשר כמובן להסכים על חלוקת רכוש שונה מזאת שבחוק. נעיר כי הסכם ממון בכתב, צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה. חשוב מאוד להיעזר בעורך דין הסכם ממון בעת עריכתו.

חלוקת רכוש למעשה – סימולציה:

הבה נדגים שני מקרים כדי להמחיש כיצד נערכת חלוקת רכוש. מקרה 1 – יעל ודן הם זוג שמתגרש. יש להם דירת מגורים אחת שאותה הם רכשו יחדיו. דן מקבל קצבת נכות בגין פגיעה בעבודה. מה הדין? הדין הוא כי דירת המגורים תחולק באופן שווה. קצבת הנכות של דן, לא תילקח בחשבון בעת חלוקת הרכוש. מקרה 2 – טלי ומני הם זוג שמבקש להתגרש, יש להם שתי דירות מגורים שנרכשו על ידי דן במהלך הנישואין עם טלי, וכן שני רכבים משותפים. מה הדין? הדין הוא כי כלל הרכוש שלהם יחולק ביניהם באופן שווה.

Rate this post