פתיחת תיק גירושין – הליך הגירושין, הינו הליך בו בני הזוג, אשר נשואים כדת וכדין, מעוניינים לפרק את הקשר הממוסד ביניהם, וזאת על ידי גירושין. על מנת לדעת כיצד נפתח תיק גירושין, יש תחילה להכיר את הליך הגירושין בישראל, והוא כפוף לדין דתי, בשונה ממדינות אחרות בעולם. במאמר זה נסקור: מהו הליך הגירושין בישראל ומהן עילות הגירושין בהתאם לדת היהודית.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה.

גירושין בישראל:

כאמור, בענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל, קיימת כפיפות לבית הדין הרבני, ערכאה ייעודית שהחלטותיה מתקבלות בהתאם לדת היהודית. יש לציין כי בישראל קיים טריבונל דתי לכל דת ודת. סמכותו של בית הדין הרבני, הינה מכוח חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ט-1953 (להלן:" חוק בתי דין רבניים"). רק על פי החלטותיו והנחיותיו של בית הדין הרבני, יוכלו בני זוג יהודים להתגרש, וזאת במידה והתחתנו כדת משה וישראל. יש לומר כי גם זוגות יהודים שלא התחתנו כדת וכדין, יוכלו למצוא את עצמם בהליך גירושין בבית הדין הרבני, דבר המכונה גט לחומרא.

הליך הגירושין עצמו, כולל הגשת תביעה של אחד מבני הזוג, או בהסכמת שניהם, לבית הדין הרבני, שלו, כאמור, הסמכות היחידה לעסוק בכך. ככלל, בתי הדין הרבניים יראו בגירושין מוצא אחרון ביחסיהם של בני הזוג, וזאת מפני שהם רואים בערך הנישואין בדת היהודית, ערך עליון. במידה ולא קיימת עילה ברורה לגירושין (על כך – בהמשך), ינסה בית הדין הרבני, לפשר בין השניים, וזאת בעזרת "הסכם שלום בית". הסכם זה יהיה פרי החלטתו של בית הדין הרבני (או יזום על ידו או בהמשך להגשת בקשה של אחד הצדדים ואישור בית הדין הרבני). ההליך עצמו יכלול הסכם בין הצדדים, לצמצום הפערים ביניהם, תקופת ביניים לצמצום אותם פערים, וכן הגבלות, או יותר נכון – סנקציות, המבטיחות את קיום תקופת הביניים. בשל אותן הגבלות, לפעמים תוגש לבית הדין הרבני, בקשה לא כנה, לתביעת שלום בית. על בית הדין הרבני, לזהות את נכונות ומטרת הבקשה, ועל פי זאת לאשר או לדחותה.

ובהמשך להליך הגירושין, במידה והליך שלום הבית לא צלח או שלא נעשה מלכתחילה, אזי ינוהל הליך משפטי, הכולל את טענות הצדדים והוכחות, במטרה למצוא עילת גירושין, שהיא סיבה שבגינה מאפשרת הדת היהודית, להורות על סיום ברית נישואין ומתן גט.

מתן הגט ייעשה על ידי טקס שבו יורה הגבר לאישה "הרי זה גטך" וגירוש האישה – כהסרת הנטל שלו לכלכלה ולדאגה לאישה הנשואה לו, כפי שהוא מחויב על פי דין תורה. לאחר אותו טקס ומתן הגט (שהוא קלף), יוציא בית הדין הרבני פסק דין הצהרתי, על מנת לתקף את סיום הקשר כלפי כלל המוסדות הממשלתיים.

עילות לגירושין:

כאמור, עילת גירושין היא הסיבה שבגינה מאפשרת הדת היהודית, מתן גט. להלן, עילות הגירושין בהתאם לדת היהודית:

עקרות – עילה זו יכולה לעלות רק לאחר 10 שנות נישואין. בעילה זו, גם אם תהה הכרה רפואית כי קיימת בעיית עקרות, אין זה מספיק לקיום העילה (סיבות של אמונה דתית).

מומים ומחלות – עילה שבגינה יכול אחד הצדדים לדרוש גירושין, לאור הסתרת מחלה או מום ממנו, שהוכרו על ידי האחר טרם הנישואין ולא נאמרו לבן זוגו, במודע.

מעשה כיעור – עילה החלה כנגד האישה בלבד. מדובר במעשה שאינו תואם מעשים של אישה נשואה וצנועה. כהגדרת בתי הדין הרבני – "מעשה שאישה צנועה לא תעשה".

בגידה – מדובר בעילה המתקיימת כנגד אישה, כאשר הוכח כי היא קיימה או מקיימת יחסים אינטימיים עם גבר שאינו בעלה. ברגע שמוצהר לבית הדין הרבני על מעשיה של אותה אישה, יאסור בית הדין הרבני אותה על בעלה ועל בועלה (כלומר – על הגבר שעמו קיימה רומן). כלומר, בעלה לא יוכל לשוב לחיי נישואין עמה ואם בעתיד תרצה להינשא למאהב, לא תוכל לעשות זאת.

אי קיום יחסי מין – מדובר בעיקר במצבים רפואיים, כמו אימפוטנציה. העילה תועלה על ידי האישה כנגד הגבר וזאת במטרה להבטיח את קיום מצוות "פרו ורבו".

סיכום – פתיחת תיק גירושין:

בכל הנוגע לפתיחת תיק גירושין ו/או מחשבה על כך, מומלץ להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה. עורך דין מסוג זה ילווה את ההליך וימליץ על ניהול ההליך בדרך המטיבה עם הפונה.