צוואה הדדית

צוואה היא מסמך שעורך אדם ובו הוא מצווה מה ייעשה בנכסיו לאחר מותו, תכליתה של הצוואה היא תחילה לכבד את כבוד המת, ואת רצונו האחרון של מי שנפטר. תכלית נוספת לצוואה היא מניעת מריבות בין בני משפחה, ילדים או נכדים על הנכסים אותם הותיר המנוח במותו. המציאות לצערנו מלמדת שבני משפחה לא אחת נגררים למחלוקות שהורסות את התא המשפחתי בשל היעדר צוואה, ולכן מומלץ תמיד לכתוב צוואה כל עוד אנו כשרים לכך.  צוואה הדדית היא צוואה מסוג מיוחד שיש לה יתרונות רבים וחשוב להכיר אותה ואת הדרך לכתוב אותה.

 

חוק הירושה

בישראל, חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע תנאים לרישום צוואה, וגם כללים שנוגעים למקרים שבהם אדם לא כתב צוואה. לדוגמא, אדם שנפטר נכסיו מועברים באופן אוטומטי ליורשיו. כאשר לא נכתבת צוואה, קובע חוק הירושה כי נכסיו של המנוח מועברים ליורשים על פי דין, קרי: בני זוג וילדים.

ברירת המחדל והפרקטיקה הנוהגת באה לידי ביטוי בכך שאנשים כותבים צוואה לבדם ובנוגע לנכסיהם. עם זאת, חוק הירושה מאפשר גם לכתוב צוואה המכונה "צוואה הדדית".

 

צוואה הדדית – מה זה?

צוואה הדדית היא צוואה שנכתב על ידי בני זוג יחדיו. הצוואה נכתבת ומאושרת על ידי שני בני הזוג, וחלים עליה אותם הכללים החלים על צוואה רגילה.

דוגמא לצוואה הדדית היא כאשר שני בני הזוג מורישים אחד לשני את ביתם המשותף ואת נכסיהם, בנוסף, הצוואה ההדדית יכולה לכלול גם הוראות על מתן נכסים של בני הזוג לאדם שלישי.

סעיף 8א(א) לחוק הירושה קובע את האפשרות הקיימת לכתיבת צוואה הדדית. למעשה, סעיף זה התווסף רק בשנת 2005 לחוק הירושה. הוא קובע ש"בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד".

צוואה הדדית יכולה להיכתב בתור מסמך אחד שמהוה צוואה משותפת עליה חתומים בני הזוג, והיא גם יכולה להיות צוואה נפרדת שנכתבת על ידי שני בני הזוג אך תוכנה זהה או דומה (כלומר הירושה וסדר חלוקתה נקבעים באופן דומה). לדוגמא: כל אחד מבני הזוג יכול לכתוב צוואה משל עצמו, כאשר כל צוואה קובעת שאת דירתם המשותפת הם מורישים לבנם המשותף בלבד.

 

היתרון שבצוואה הדדית

מומלץ לכתוב צוואה הדדית כאשר מדובר בבני זוג שלהם ילדים משותפים, ובמיוחד כאשר מדובר בבני זוג שלהם ילדים ממערכת יחסים קודמת. זאת משום שכך ניתן יהיה לקבוע בצוואה ההדדית כיצד יחולקו הנכסים בין בני הזוג וילדיהם לאחר מותם ולמנוע מחלוקות, במיוחד כאשר ישנם ילדים מנישואים קודמים.

 

הקושי בצוואה משותפת

לכאורה נראה שלצוואה ההדדית יתרונות רבים וקיומה עשוי לפתור מחלוקות רבות בתוך המשפחה, מעבר לכך לצוואה ההדדית אלמנט משפחתי ראוי, שכן היא מאפשרת לבני זוג עוד בחייהם להחליט יחדיו מה ייעשה ברכושם ביום מותם. אך קיים קושי מובנה בקיומה של צוואה הדדית: מה קורה כאשר מבקשים לבטל את הצוואה? ובכלל, מה קורה כאשר בן זוג אחד נפטר והשני שנותר בחיים מבקש לבטל את הצוואה המשותפת?

גם על שאלות כבדות משקל אלה חשב המחוקק, בקבעו את הוראת סעיף 8א(ב) שמסדיר את התנאים לביטול צוואה משותפת. חוק הירושה קובע כי אם בני הזוג הינם בחיים, ואחד מהם מבקש לבטל צוואה הדדית, או אז עליו למסור לבן הזוג השני הודעה בכתב על ביטול הצוואה ההדדית. זו הסיטואציה הקלה.

אך מה קורה כאשר אחד מבני הזוג נפטר, והבן זוג הנותר בחיים מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית? אז יש לפעול באחת משתי דרכים על פי הנסיבות שלהלן:

כאשר העיזבון של בני הזוג לא חולק: על בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מן העיזבון. כלומר, להודיע שאין הוא מעוניין בירושה שהתקבלה בכל הנוגע לרכוש שאמור היה להיות רכוש הדדי.

דוגמא להמחשה: אם בן זוג מעוניין לסגת מצוואה הדדית לאחר מות בן הזוג השני, והצוואה ההדדית קבעה כי דירת המגורים תימסר בחלקה אליו ובחלק אחר לבנו, וטרם חולק רכוש מן העיזבון של בני הזוג, על בן הזוג הנותר בחיים להודיע כי הוא מוותר על חלקו בדירה. עם זאת, אותו בן זוג עדיין יהיה רשאי לקבל נכסים על פי דין מן הירושה, ככל שאלו לא חולקו בצוואה ההדדית.

מנגד, אם העיזבון של בני הזוג חולק, אך בן הזוג שנותר בחיים מעוניין לסגת מן הצוואה ההדדית, אז על בן הזוג להשיב לעיזבון את מה שירש על פי הירושה ההדדית. אם לא ניתן להשיב את הנכסים מן הירושה ההדדית, אז עליו לפצות את העיזבון בכסף. עם זאת, בדומה לנסיגה מצוואה הדדית כאשר טרם חולק העיזבון, יוכל בן הזוג הנסוג ליהנות מנכסים שלא חולקו בצוואה ההדדית על פי חוק.

דבר נוסף שחשוב לדעת על צוואה הדדית היא כי לא ניתן לקבוע בצוואה הדדית הוראה שלא מאפשרת לבני הזוג לבטל את הצוואה. הוראה כגון זו נחשבת כלא חוקית בהתאם לחוק הירושה, ובית המשפט לא יקבל אותה. ביטול צוואה הדדית יכול להיעשות רק על פי התנאים המתוארים לעיל.

מומלץ תמיד לכתוב צוואה. כאשר מדובר בבני זוג להם יש ילדים משותפים מומלץ תמיד לכתוב צוואה הדדית שתשמור על זכויות ילדיהם מנישואין קודמים וילדיהם המשותפים. כאשר מתעוררות שאלות הנוגעות לצוואה, לביטולה ועריכתה, מומלץ תמיד להיעזר בעו"ד מיומן ומוסמך בתחום.

מעוניינים לכתוב צוואה הדדית? זקוקים לעזרתו של עורך דין מנוסה?
התקשרו עוד היום:
072-3931041
עורך דין משפחה יעקב בלס

Rate this post