מהם נישואי פרגוואי?

תעודת זוגיות – גירושין ונישואין בישראל הם עניין מורכב – מסיבה פשוטה מאוד: הם מוסדרים אך ורק על פי הדין הדתי, שחל על בני הזוג. כלומר, בני זוג יהודים מחויבים בנישואין על פי הדין הדתי-עברי, כך גם מוסלמים, נוצרים ובני העדה הדרוזית בישראל. בהתאמה, בשל העובדה שהדין הדתי הוא אשר מסדיר את אופן ואת אפשרות הנישואין והגירושין בישראל, הרי שאין אפשרות ממשית כיום להינשא בנישואין אזרחיים (למעט נישואין במדינה זרה). בכלל זה, אין כל פתרון לבני זוג מאותו המין בנושא. אך במאמר הבא נציג כיצד אפשר "לעקוף" את הדין הדתי וכן להינשא בנישואין "אזרחיים" – אך מסוג שונה מהמוכר לרוב, להלן:

 

מה קובע הדין לגבי נישואין וגירושין בישראל?

עוד מימי המנדט הבריטי, הדין האישי שחל על אזרחי ארץ ישראל המנדטורית היה הדין האישי-דתי. הנוהג לא השתנה עם הקמת מדינת ישראל, אלא אף קיבל "גושפנקא חוקית", באמצעות חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, התש"יג- 1953. חוק זה קובע ומסמיך את בית הדין הרבני באופן בלעדי, לדון בענייני נישואין וגירושין. בד בבד, קיימת בישראל ערכאה משפטית מקבילה, שאמונה על שפיטה בענייני משפחה. ערכאה זו נקראת בית המשפט לענייניי משפחה, אשר לו הסמכות לדון למעשה בכל עניין משפחתי, למעט נישואין וגירושין.

 

כיצד יכולים בני דתות שונות להינשא?

לאור העובדה שהדין הדתי-אישי הוא זה שחל על אזרחי ישראל בכל הנוגע לנישואין וגירושין, נשאלת השאלה: מה דינם של בני זוג שאינם בני אותה דת (למשל: נוצרייה ויהודי)? במקרה כזה, אין להם אפשרות להינשא במדינת ישראל, היות ולא הדין הדתי-יהודי ולא הדין הנוצרי מאפשרים ומכירים בנישואים הנקראים "נישואי תערובת".

האפשרות האחת העומדת בפניהם, היא לקיים "המרת דת". האופציה השניה היא להינשא בנישואין אזרחיים, כפי שיוסבר בהמשך. אופציה נוספת, המוכרת יותר, היא לחיות במשותף – במתכונת של "ידועים בציבור". קיום חיים משותפים במתכונות הזו אינו מצריך תעודת נישואין, תעודת זוגיות או כל ראיה (רק נעיר שהמונח "ידועים בציבור" הוא נושא למאמר נפרד).

עוד שאלה, היא לגבי נישואין בין בני זוג חד מיניים. גם האפשרות הזו אינה קיימת בישראל, שכן הדין הדתי בוודאי שלא מכיר בנישואין בין בני זוג מאותו המין, אלא רואה בכך כחטא חמור. לכן, האפשרות העומדת לבני זוג חד מיניים היא או להינשא במדינה זרה, או לחיות בתור ידועים בציבור. נעיר, שבכל הנוגע לזוגות חד מיניים, המדינה כן מכירה בזכויותיהם החברתיות והסוציאליות וכן מאפשרת לבני זוג חד מיניים לאמץ ילדים ועוד.

 

כיצד אפשר להינשא בחתונה אזרחית בישראל?

נישואין אזרחיים אינם מוכרים בישראל בפן החוקי, כאשר היעדר האפשרות להינשא בנישואין אזרחיים נובע מהאוטונומיה שיש לדין הדתי. עם זאת, האפשרות להירשם כזוג נשוי במשרד הפנים קיימת לכל בני זוג (גם חד מיניים), בכפוף לכך שהם נישאים במדינה זרה. מכאן, שבשנים האחרונות הפכה האפשרות הזו לנפוצה מאוד, כאשר עיקר המדינות בהן נערכים טקסי נישואין הן: קפריסין, צ'כיה, קנדה ועוד. בכל אותן מדינות קיימת חובה להינשא פיזית, דהיינו מתחייבת התייצבותם של שני בני הזוג. זאת, להבדיל מנישואי פרגוואי.

 

מהם נישואי פרגוואי?

נישואי פרגוואי כשמם הם: נישואין הנערכים במדינת פרגוואי בדרום אמריקה. בנישואין במתכונות הזו, ניתן להינשא למעשה "בהתכתבות". אך כיום (להבדיל מהעבר) ישנה חובה של התייצבות של אחד מבני הזוג בלבד. בעבר, ניתן היה להינשא "בנישואי פרגוואי" מבלי להתייצב כלל במדינה זו, אלא בחתימה על ייפוי כוח של איש קשר. לימים, שונה החוק בפרגוואי וכיום, כאמור, יש צורך בהתייצבות של אחד מבני הזוג במדינה פיזית. כמו בכל מתכונת של נישואין במדינה זרה, לאחר הנישואין יש לפנות למשרד הפנים (בישראל) ולהירשם כזוג נשוי, כאשר בין היתר יש לצרף תעודת נישואין.

היתרון הגדול בנישואי "פרגוואי", הוא האפשרות להינשא בהתייצבות של אחד מבני הזוג. מנגד, החיסרון העיקרי הוא העלות הכספית (שכן מבחינה כספית, יש הבדל בין טיסה לקפריסין הקרובה לבין דרום אמריקה הרחוקה). עם זאת, מדינת ישראל מכירה בנישואי פרגוואי וזו עוד אופציה לנישואין אזרחיים, העומדת כיום בפני בני זוג שאינם מעוניינים להינשא בנישואים דתיים, או אזרחים שאינם יכולים להינשא כאמור.

עוד חיסרון (שרלוונטי לכל סוג של נישואין אזרחיים במדינה זרה), הוא העובדה שכאשר מדובר בבני זוג מאותה דת הנישאים בנישואין אזרחיים במדינה זרה, יהיה עליהם להתגרש בפני בית הדין הדתי, כך שאין כאן באמת "עקיפה" של הדין הדתי-אישי (שכאמור, אינו חל על בני זוג מדתות שונות. בעת הצורך, יהיה עליהם לפתוח בהליך של "התרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה).

 

לסיכום – תעודת זוגיות:

נישואין וגירושין בישראל הם לבטח נושא מורכב ונתון במחלוקת, בשל החובה להינשא כיום רק לפי הדין הדתי-אישי. עם זאת, ישנה דרך לעקוף את הדין הדתי, אך בצורה חלקית בלבד.

למידע נוסף בתחום – בקרו באתר