תצהיר עורך דין – מה הדין?

תצהיר עורך דין הוא למעשה מסמך משפטי המשמש כעדות של מחבר התצהיר. מעמדו של התצהיר חשוב בעיקר בהליך המשפטי, שכן הוא מקביל לעדות בעל פה של מחבר התצהיר, במידה והאחרון יתבקש להגיע ולתת את עדותו במשפט. על מנת שתצהיר יהיה תקף, עליו לעמוד במספר תנאים, כמו לדוגמא: על כותבי התצהיר לדעת כי מסירת תצהיר שקרי שקולה למתן עדות שקר.

עולם המשפט רחב ועשיר בנושאים העולים ומגיעים לפתחי הערכאות השונות. תצהיר משמש בכל ענפי המשפט השונים, הן במישור האזרחי של המשפט והן במישור הפלילי של המשפט. זאת כמובן בשל חשיבותו ומקבילותו למתן עדות בבית המשפט מול שופט. לתצהיר שימושים רבים ומגוונים, ולעיתים הוא אף ישמש על מנת לתמוך בבקשות כאלו ואחרות אשר נדרשות במהלך הליך משפטי מאחד הצדדים.

במאמר המובא לפניכם/ן נעסוק בשאלה מהו תצהיר עורך דין ומה משמעותו. תחילה, נציג מהו תצהיר, על מנת להבין את חשיבותו ומעמדו המשפטי. כמו כן, בהמשך נעמוד על תוכנו של התצהיר, מי ראוי לערוך תצהיר ומהו תצהיר עורך דין. כל זאת נעשה ונכתב עבורכם/ן, קוראים וקוראות, כדלקמן:

מהו תצהיר?

תצהיר הוא מסמך כתוב על ידי אדם, אשר מעלה על הכתוב ידע עובדתי אשר ידוע לו באופן אישי. לעיתים קרובות, תוכנו של התצהיר מהווה תחליף למתן עדות בבית המשפט, בנוגע לנושא שבו הוגש תצהיר. כלומר, ניתן לראות בתצהיר כאמצעי הוכחה משפטי תקף גם במישור הפלילי וגם במישור האזרחי.

מי רשאי להגיש או למסור תצהיר?

למעשה, כל אדם אשר מתבקש להגיש תצהיר לבית המשפט, יכול לערוך תצהיר. כמובן שעל מנת שהתצהיר יהיה תקף, עליו להיות חתום על ידי משביע שהוא לרוב עורך דין. על חלק זה נרחיב בשורות הבאות.

בכל הנוגע לקטינים, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב–1962, קובע כי על עורך הדין או הנוטריון, לבדוק תחילה את הכשרות המשפטית של הקטין או של הנציג מטעמו. לרוב, נציגי הקטין יהיו הוריו המשמשים כאפוטרופוסים הטבעיים שלו. במקרה ואלו אינם קיימים בחייו של הילד, ישמש היועץ המשפטי לממשלה כנציג מטעם הקטין.

כיצד עורכים תצהיר?

תחילה, תימסר אזהרה למצהיר, על ידי אדם המוסמך להזהיר ולהשביע את המצהיר. בהעלאת העובדות על הכתוב, עורך דין יזהיר את המצהיר, שלרוב גם יהיה זה שיעזור בניסוח התצהיר, כמובן לפי הדברים שנמסרים לו על ידי המצהיר עצמו. עריכת התצהיר תהיה על פי מידע עובדתי כפי שהוא ידוע למצהיר באופן אישי, ולא על פי השערות או שמועות ששמע המצהיר.

פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971 (להלן: "פקודת הראיות"), מתייחסת לעריכת תצהיר. לדוגמא, סעיף 15 לפקודת הראיות קובע מי מוסמך להזהיר או להשביע את המצהיר. בין היתר, יהיו אלה שופטים, עורכי דין ודיינים בבתי הדין השונים.

לאחר אזהרה שניתנה למצהיר והעלאת העובדות הידועות למצהיר בכתוב, על המצהיר לחתום על התצהיר שנכתב, בנוכחות המשביע. כלומר, אדם המגיע לעורך דין, בבקשה לערוך תצהיר בנוגע לנושא כזה או אחר, יחתום בנוכחותו של המשביע – עורך הדין, וזאת לאחר שעורך הדין אימת את זהותו של האדם בעזרת תעודת זהות. יובהר, כי החותם על תצהיר שקרי עובר עבירה. משמעותה של הגשת תצהיר שקרי לבית המשפט, היא כדין עדות שקר.

תוכנו של תצהיר עורך דין:

פקודת הראיות קובעת כללים לכתיבת התצהיר ולתוכנו של התצהיר, כדלקמן; בתצהיר ייכתב שמו המלא של המצהיר, כולל מספר זיהוי תעודת זהות ותיאור עסקו או מקצועו. בכל סוף תצהיר, יש לציין את אזהרת המשביע, אשר תכלול את שמו של המשביע, תאריך ומקום החתימה והצהרה של המשביע על כך שהחתים את המצהיר בנוכחותו ובפניו.

כל שינוי או תיקון בתצהיר, מצריך את אישורו וחתימתו של המשביע. לכן, במקרים שבהם נעשו שינויים לא מורשים על התצהיר, לאחר שהוחתם, התצהיר לא יהיה בתוקף ובהתאם לא יהיה ניתן להגישו לבית המשפט.

תצהיר עורך דין:

אימות מסמך באמצעות חתימה עליו, מעיד על אמינותו של המסמך. בענייננו, תצהיר צריך להיחתם הן על ידי המשביע, שלעיתים קרובות הוא עורך דין, והן על ידי המצהיר. בעת החתימה ניתן תוקף משפטי לתצהיר והוא ראוי להצגה בפני בית המשפט. אגב, על תצהיר, יכול להחתים לא רק עורך דין, אלא גם שופט או ראש עיר.

סוגי התצהירים רבים ומגוונים, ולכל אחד משמעות אחרת. ישנם תצהירים הנדרשים להגשה כחלק מהליך משפטי בין הצדדים. או אז, על הצדדים לערוך תצהיר אשר יוגש באמצעות באי כוחם. ישנם תצהירים אשר נדרשים להיות מאומתים על ידי עורך דין בלבד, ואלו מוגשים לרשויות המדינה השונות.

כך או אחרת, לתצהיר מעמד חשוב בהליך משפטי ככלל, ולכן על המשביע חלות חובות ואזהרות רבות ומגוונות, ובהתאם – גם על המצהיר עצמו. לאור האמור, בכל שאלה או תהייה אשר עולה בפניכם/ן בעניין תצהיר, עריכתו, חתימתו והגשתו, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי אשר יוכל לסייע.

Rate this post