ביטול הסכם גירושין – מתי?

ביטול הסכם גירושין – כאשר בני זוג מגיעים להחלטה למסד את הקשר ביניהם, האהבה וההרמוניה פורחת ביניהם, כך שהם לא חושבים על העתיד לבוא ועל האפשרות כי ביום מן הימים יפרקו את מערכת היחסים ביניהם. ישנם זוגות רבים, שבעת משבר ראשוני, מחליטים לפרק את הזוגיות, שעליה עמלו רבות במרוצת השנים. הנושא הופך כאוב ומורכב עוד יותר, כאשר ילדים מעורבים. אז, מתעוררות בעיות מעבר לזוגיות, ובני הזוג פועלים לרווחת ילדיהם המשותפים.

הליך גירושין במדינת ישראל מתנהל על פי דין דתי, שכן כל הקשור לדין האישי, מושתת על דין דתי-יהודי. כאשר בני זוג אשר נשואים כדת וכדין, פונים אל בית הדין הרבני, בתביעת גירושין, ייתקלו השניים בסיטואציה מורכבת, ובעובדה כי הבקשה לגירושין לא תתקבל בקלות.

פרט להיותו של הליך הגירושין סבוך, מדובר בתהליכים משמעותיים, אשר כל החלטה לגביהם, יכולה להשפיע רבות על ההווה והעתיד של האדם וסביבתו. הדבר מתבטא במספר תחומים בחיים, כמו רכוש, ילדים, מגורים וכדומה.

במאמר זה, נעסוק בהליך הגירושין ובאלטרנטיבה נוספת העומדת לבני זוג אשר רוצים לסיים את נישואיהם, וזוהי אופציית עריכת הסכם גירושין. כמו כן, נעסוק בביטול הסכם זה ונבחן מהן היתרונות והחסרונות בעריכת הסכם גירושין. כל זאת נעשה ונכתב עבורכם/ן, קוראים וקוראות, כדלקמן:

הליך גירושין בישראל:

היות והדין המנחה במדינת ישראל הינו דין דתי, אזי הליך גירושין ינוהל על פי הלכה דתית קדומה. זאת נבין מהצורך בקיומן של עילות גירושין, בבואו של זוג לפתחו של בית הדין הרבני. על מנת שבית הדין הרבני יאשר את תביעת הגירושין של בני הזוג, על האחרונים להציג עילת גירושין בעניינם, שכן עילת הגירושין מהווה סיבה מוצדקת להתיר לזוג לסיים את זוגיותם ולפרק את התא המשפחתי.

אלא שכיום, בטרם יפתחו בני הזוג בהליך גירושין, השניים מחויבים להגיש תחילה בקשה להליך גישור, וזאת מכוח חוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014. להליך גישור זה קוראים הסדר התדיינות, שבו נפגשים בני הזוג עם יחידת סיוע. הפגישות כוללות ארבעה מפגשים, שבהם יציג כל אחד, את רצונו להתגרש, ואת הסיבה שבגינה הוגשה תביעת הגירושין.

הסדר ההתדיינות מוגבל בזמנים, שבהם על בני הזוג להיפגש עם יחידת הסיוע, ובהתאם, על יחידת הסיוע להעביר את הדיווח הנדרש, לבית המשפט. יובהר, כי בתום ארבעת הפגישות, יוחלט על ידי בני הזוג, האם בכוונתם להמשיך להתדיין בעזרתה של היחידה, או שאולי הם בוחרים להמשיך בהליך משפטי, שבסופו ייקבע האם יינתן הגט המתיר את נישואיהם, או לא.

הליך גירושין או הסכם גירושין?

למעשה, את הליך הגירושין ניתן לנהל באמצעות הסכם גירושין, שאותו עורכים בני הזוג בפני עורך דין. הסכם הגירושין הינו הסכם משפטי לכל דבר ועניין, שבו יפרטו בני הזוג את ההסכם שאליו הגיעו בנוגע לכל נושא הכרוך בגירושין. כלומר, מזונות ילדים, משמורת ילדים, חלוקת רכוש, הסדרי שהות וכדומה. על מנת שלהסכם הגירושין יהיה תוקף משפטי, עליו לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני.

את הסכם הגירושין מנהלים בני הזוג יחד, תוך התדיינות על כלל הנושאים המתעוררים כתוצאה מהליך הגירושין. ככל שהסכם הגירושין יהיה מפורט יותר ויתייחס לכל נושא בפרטנות ובהירות, כך יימנעו סכסוכים או מחלוקות בעתיד. בנוסף, הסכם הגירושין מונע מריבות, הליך משפטי ארוך וסכסוך בין בני הזוג, שאף נגרר ומגיע לילדים.

ביטול הסכם גירושין:

כפי שפורט לעיל, נראה כי הסכם הגירושין מאפשר להתאים ספציפית, פתרונות אולטימטיביים לבני הזוג ולמצב הדברים ביניהם. על מנת שהסכם גירושין יהפוך לבר מימוש, עליו לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. רוצה לומר, ניתן לראות את הסכם הגירושין כהחלטה שיפוטית של ערכאת שיפוט ומכאן בכל מקרה שבו אחד מהצדדים ירצה לבטל את ההסכם הוא יתקל בקושי משפטי קשה שהרי מדובר בהחלטה שיפוטית לכל דבר ועניין.

ביטול ההסכם יכול להיות ממספר סיבות. בסופו של יום ניתן לראות את הסכם הגירושין כחוזה מחייב בין הצדדים, כך שבכל מצב בו נפלה טעות בעריכתו, אזי יוכל מי מהצדדים לפרש זאת כפרצה ולפנות בבקשת ביטול בהיבט החוזי. סיבה נוספת שיכולה להוות ביטול היא התנהגות הצדדים, ואי קיום ההסכמות המופיעות בהסכם. אלא שלא בנקל יאשר בית המשפט את ביטול ההסכם, ומכאן המלצתנו היא לפנות לעורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה.

Rate this post