הסכם משמורת משותפת

משמורת משותפת דורשת אחריות רבה מאוד ע"י שני ההורים, וכן גם רצון רב להיות חלק בלתי נפרד מהילדים המשותפים, גם בעת גירושין. לכן, אחת הדרכים להבטיח את קיומו של הסדר המשמורת המשותפת, היא לחתום על הסכם מיוחד לשם כך. מהו בעצם הסכם מסוג זה? מה חשוב לכלול בו? על כך במאמר שלהלן.

 

מהי משמורת משותפת?

בעת שבני זוג שיש להם ילדים משותפים, נפרדים או מתגרשים, חובתם לדאוג לצרכי ילדיהם לא פוסקת. לכן, קיים מונח הנקרא "הסדר משמורת". לרוב, יוותר הורה אחד שיהיה ההורה המשמורן, דהיינו- הוא יהיה ההורה שיישא בנטל גידול הילדים באופן שוטף. כאשר בד בבד, ההורה הלא משמורן, הוא אשר ידאג לצרכי ילדיו, בימים קבועים שייקבעו בהסכמה או באמצעות הכרעה משפטית.

כמו שישנם הסדרי משמורת, ישנו הסדר מיוחד שנקרא "משמורת משותפת". במקרה זה, ההורים למעשה נושאים בנטל משותף לילדיהם, ואין עדיפות לאחד ההורים בכל הנוגע לטיפול השוטף. לרוב, במשמורת משותפת הילדים יבלו באופן שווה אצל הוריהם (כלומר מחצית השבוע אצל הורה אחד, ובמחצית השנייה אצל הורה אחר). בנוסף, משמורת משותפת מצריכה אחריות רבה יותר מצד שני ההורים, שכן במשמורת משותפת, אין יתרון לאף אחד מההורים, על כל ההשלכות והמשתמעות מכך.

 

מהו הסכם משמורת משותפת?

בעת הגירושין, הבחירה נתונה לשני בני הזוג. מצד אחד הם יכולים לבחור לנהל הליכים משפטיים בנוגע לכל העניינים הנובעים מהליך הגירושין. החל מנושא הגירושין בבית הדין, וכלה בענייני המשמורת, מזונות, וחלוקת הרכוש. מצד שני, יכולים בני הזוג לבחור בדרך של חתימה על הסכם גירושין כולל, או רק על הסכם ספציפי שמסדיר נושא ספציפי, לדוגמא: הסכם משמורת משותפת. דהיינו, הורים יכולים לנהל הליך משפטי או הליך גישור בנוגע למשל לענייני חלוקת הרכוש ובמקביל להסכים על משמורת משותפת.

הסכם משמורת משותפת, כשמו כן הוא, הסכם שמסדיר את העובדה שההורים בוחרים לקיים משמורת משותפת עם ילדיהם. ההסכם בדרך כלל יכלול את הסכמתם להתגורר אחד בסמוך לשני, את הימים שבהם תחולק המשמורת, את אופן נשיאת התשלומים המשותפים (לא כולל בהכרח את נושא המזונות) ועוד.

הסכם משמורת, צריך כמובן לקבל את אישור בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לערכאה שבה מתדיינים בני הזוג. כמובן שהפרה של הסכם משמורת יכולה לגרור סנקציות, בין אם בהחלטת שופט, או עפ"י ההסכם כולל סנקציות, כפי שיתואר בהמשך.

 

מה דינם של ידועים בציבור בנוגע למשמורת משותפת?

ילדים לא בהכרח נולדים רק לזוגות נשואים כדת, אלא גם לבני זוג שמעדיפים לקיים משק בית משותף, ונקראים "ידועים בציבור". כאשר מדובר בידועים בציבור, הרי שגם הם צריכים להסדיר את נושא משמורת הילדים, ובכלל זה את עיקר הנושאים הנוגעים לזוגיות ו\או לסיום היחסים.

באפשרותם להסדיר את הנושא בעת פרידה, וכמובן שגם בתקופת הזוגיות עצמה, באמצעות הסכם ידועים בציבור, או הסכם ממון נפרד, ועוד. בדומה לזוגות נשואים, כאשר מדובר בזוגות ידועים בציבור, מוטלת חובת תשלום מזונות, וחובה לאשר הסכם משמורת בפני בית המשפט לענייני משפחה.

 

מה חשוב לכלול בהסכם משמורת משותפת?

הסכם משמורת משותפת צריך בעיקר לכלול את הפרטים הבאים, אך יוער כי האמור לא מהווה רשימה סגורה, ותמיד חשוב להיוועץ בעו"ד בטרם חתימה על הסכם משמורת.

ימי המשמורת: רצוי לקבוע בדיוק מה יהיו ימי המשמורת בהם הילדים יתגוררו אצל כל אחד מההורים.

שינוי נסיבות: לאחר גירושין, ייתכן ובני הזוג יכירו בני זוג חדשים, ואף יקימו משפחה חדשה. לכן, חשוב מאוד לכלול צוהר בהסכם המשמורת המשותפת שיאפשר לשני בני הזוג לעיין בו ולשנות את תנאיו מחדש, עם שינויי נסיבות כגון זה, ועוד.

הסכמה על מגורים: כדאי מאוד לכלול בהסכם הוראה שתחייב את ההורים להתגורר בסמוך לגן ובית הספר של הילדים.

סנקציות בגין אי קיום הסכם: רצוי תמיד לכלול גם סנקציות בהסכם משמורת משותפת, במקרים שבהם חלילה אחד ההורים לא עומד בהסכם.

 

האם קיימת חבות במזונות?

בניגוד לדעה הרווחת, גם כאשר הורים מקיימים משמורת משותפת, על כל ההשלכות הנובעות ממנה, עדיין אין בכך כדי לגרוע מחבות האב לשאת בתשלום דמי המזונות של ילדיו. אומנם, כאשר קיימת משמורת משותפת, נטל המזונות פוחת במעט, אך לא בצורה משמעותית.

למרות זאת, יודגש שעדיין ישנן נסיבות שבהן ניתן יהיה לפנות לבית המשפט או לבית הדין הרבני כדי לבקש להפחית את נטל המזונות. לדוגמא: אם קיימים מקרים ייחודיים שבהם השתנו נסיבות (כגון: אחד הילדים עבר להתגורר בפנימייה וכו'). עם זאת, הכלל הוא שאין הפחתה משמעותית בחבות, כאמור- בניגוד לדעה (שגויה) של רבים.

Rate this post