התנגדות לצוואה

כאשר אדם נפטר, עזבונו (הרכוש שצבר בחייו) עובר ליורשיו. הדין הוא כי הורשה נעשית או לפי דין, או לפי צוואה. כלומר, אם אדם ערך צוואה בחייו, אזי הוראות הצוואה תחייבנה את יורשיו, וכך המנוח הבטיח את מסירת רכושו לאנשים שלהם הוא רוצה להוריש את רכושו. לעומת זאת, אם אדם לא הכין צוואה בחייו, הרי שהדין, אשר בא לידי ביטוי בחוק הירושה, התשכ"ה–1965, קובע ברירת מחדל, שלפיה בעת מותו של אדם שלא ערך צוואה, מחצית מעיזבונו תועבר לבן או בת זוגו והמחצית השנייה ולילדיו .

עתה נחזור למונח צוואה. מה הדין במקרה שיש יורשים או יורשים פוטנציאלים (דהיינו – אנשים שחושבים שהיו צריכים ליהנות מהצוואה או מנתח גדול יותר בצוואה), אשר מתנגדים להוראות הצוואה? כיצד ניתן לפעול? על כך, במאמר שלהלן. נעיר כי מטרת המאמר היא להציג תוכן איכותי לקוראים, אך אין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי ספציפי אצל עורך דין צוואה.

הבסיס של חוק הירושה:

כאמור, ישנם מספר כללי בסיס בחוק הירושה: בעת מותו של אדם, עובר רכושו ליורשיו, ואלו יכולים להיות יורשים לפי דין או לפי צוואה. כמו כן, כל אדם כשיר לרשת ולהוריש, אלא אם זכאותו נשללה לפי צו של בית המשפט, או כאשר מדובר באדם שניסה להתנקש באדם אחר, כדי ליהנות מצוואתו.

הסמכות לעסוק בתיקים בתחום הירושה, נתונה לרשם הירושה, שהוא הגורם המאשר צוואות וירושות. יחד עם זאת, ישנם מקרים המפורטים בחוק הירושה, שבמסגרתם רשם הירושה מעביר את ההכרעה על מתן צווי ירושה או צוואה, לבית המשפט לענייני משפחה. בנוסף, במידה ומוגשת התנגדות לצוואה או לירושה, הרי שההתנגדות מתבררת בפני בית המשפט לענייני משפחה.

צוואה מול ירושה:

כאמור, אדם שלא מותיר אחריו צוואה, אזי עיזבונו מועבר לילדיו ובן או בת זוגו. לעומת זאת, במידה ואדם הותיר אחריו צוואה, הרי שהוראות הצוואה, במידה וזו נערכה כדין, ובהיעדר התנגדות לצוואה, הן אלו שמחייבות את היורשים. צוואה ניתן לערוך במספר דרכים – נסביר על כך בחלק הבא. נוסיף כי במסגרת צוואה, אדם יכול להוריש לכל אדם באשר הוא, כלומר אדם רשאי להוריש את רכושו בצוואה לשכנו או לחבר קרוב, אפילו על חשבון ילדיו או בן או בת זוגו.

צוואה – כיצד עורכים?

צוואה יכולה להיערך בארבע דרכים:

צוואה בכתב – זו הצוואה הבסיסית, וכשמה כן היא: היא נערכת בכתב ונחתמת על שם המצווה. זו הצוואה השכיחה ביותר.

צוואה בפני עדים – זו צוואה בכתב, שנערכת בפני שני עדים, אשר גם הם חותמים על הצוואה.

צוואה בפני רשות – זו צוואה שנערכת בפני טריבונל שיפוטי, לרבות רשם הירושה.

צוואה בעל פה – צוואה שנערכת כברירת מחדל. ניתן לערוך אותה רק כאשר אדם גוסס, או כאשר הוא סבור כי הוא גוסס. במקרה כזה, הוא רשאי להקריא את צוואתו בפני שני עדים. העדים צריכים לערוך תרשומת בזמן אמת ולהפקידה בהקדם אצל רשם הירושה. במידה ואדם לא נפטר בתוך חודש ממתן הצוואה, הרי שאז הצוואה בטלה מאליה.

מימוש צוואה והתנגדות לצוואה:

כדי לממש צוואה, יש לפנות לרשם הירושה בבקשה לצו קיום צוואה. בשלב הזה, יש לפרסם במדיה את דבר הבקשה, כדי לאפשר לצדדים אחרים להתנגד לקיום הצוואה. התנגדות לצוואה, היא בעצם בקשה של אדם אחר, לדחות את הצוואה, או לתקנה במקרים מסוימים. עילות התנגדות לצוואה הן למשל:

השפעה בלתי הוגנת – כאשר יש חשש שעורך הצוואה לא היה כשיר באותו הרגע, או היה מושפע שלא כדין מאדם אחר.

כפייה או עושק – למשל, במקרים שבהם עולה החשש שאולי הצוואה נערכה תחת כפייה או עושק של אדם אחר.

צוואה סותרת – למשל, כאשר ישנה צוואה ישנה, כשלפתע צצה צוואה חדשה.

ישנן עילות רבות נוספות להתנגדות לצוואה. לעיתים, התנגדויות נובעות מרצון לעכב את קיום הצוואה, או להקשות על היורשים ע"י יורשים אחרים שלא מרוצים. כאשר מוגשת התנגדות לצוואה, הרי שהדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט לענייני משפחה. האחרון יכול לדחות את ההתנגדות ולקבלה, ולתת הוראות אחרות תחת הצוואה.

לסיכום:

במאמר זה הסברנו על הרקע של חוק הירושה, וכן הסברנו מה הדין לגבי הורשה ולגבי צוואה. בפרט, הסברנו כיצד עורכים צוואה, כיצד מתנגדים לצוואה ומה המשמעות של התנגדות לצוואה. מדובר בנושא לא פשוט. לכן, בעת התנגדות לצוואה, אנו ממליצים להיעזר בעורך דין משפחה בעל ניסיון.

Rate this post