התנגדות לצוואה

כאשר אדם נפטר, עזבונו (הרכוש שצבר בחייו) עובר ליורשיו. הדין הוא כי הורשה נעשית או לפי דין, או לפי צוואה. כלומר, אם אדם ערך צוואה בחייו, אזי הוראות הצוואה תחייבנה

קראו עוד »

באופן חריג – האישה ערערה על החלטת מזונות זמניים לששת ילדיה. מה קבע בית המשפט המחוזי?

כאשר בני זוג מתגרשים, הרי שעליהם להסדיר מספר נושאים הנוגעים לחייהם המשותפים. הנושא הראשון הוא כמובן עצם הגירושין. אלו נערכים בבית הדין הרבני, בהתאם לסמכות הבלעדית המוקנית לו. במקביל, במידה

קראו עוד »

האב ביקש להעביר את ילדיו למוסד חינוך פרטי בניגוד לעמדת האם המשמורנית. מה קבע בית המשפט לענייני משפחה?

כאשר הורים מתגרשים, לרוב אחד מהם מוגדר כמשמורן, אשר אחראי באופן שוטף על גידול וטיפול בילדים. ההורה השני, בד"כ האב, נהנה מהסדרי ראיה, שוהה עם ילדיו בזמנים קצובים וכן חייב

קראו עוד »

הפרת צו הרחקה

ישנן סיטואציות רבות, שבמסגרתן אדם פרטי פונה לבית המשפט, בבקשה לקבלת צו הרחקה. הדבר מתרחש לעיתים בין בני משפחה, וכן – בין שכנים מסוכסכים. לעיתים, הדבר גם מתרחש בין בני

קראו עוד »