מימוש צוואה – כיצד?

מימוש צוואה – החוק המסדיר את ענייני הצוואות והירושות במדינת ישראל, הוא חוק הירושה. הוראות חוק זה כוללות מספר נושאים, שעיקרם הוא אופן עריכת צוואה ומימושה בבוא היום. כמו כן, החוק מסדיר מי יכול לערוך צוואה, מי הם היורשים הטבעיים בירושה, מהו השוני בין צוואה לירושה ועוד. חוק הירושה הינו בעל משמעות רבה בדין האישי, שכן זהו החוק אשר מסדיר את אופן חלוקת עיזבון אדם, בעת פטירתו. נושא זה הינו בעל משמעות רבה, והוא תופס אצל כל אחד ואחת מאיתנו חלק נכבד בניהול החיים, שכן רבים 'בונים' על קבלת כספים/נכסים בירושה.

לא פעם הגיע לאוזננו סיפור על קרע משפחתי שנוצר כתוצאה מפולמוסים חריפים שפרצו בין בני המשפחה, בשל אי הסכמה של ממש על צוואה או על חלוקת ירושה. בשורות הבאות נעסוק באופן מימוש הצוואה, תוך הצגת המושג צוואה ומשמעותה המשפטית.

כל זאת נעשה ונכתב עבורכם, קוראים/ות, אך נבקש כבר עתה להעיר, כי מאמר זה הינו מאמר תוכן בלבד, ולכן אין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין מקצועי ומומחה בתחום הצוואות והירושות.

מהי צוואה / מימוש צוואה?

למעשה, צוואה מהווה מסמך, שבו אדם מורה מה ייעשה עם רכושו לאחר מותו. כלומר, אותו אדם הופך להיות 'מצווה', ובכך מורה בצוואתו אילו נכסים יחולקו לאחר מותו, ולמי הם יחולקו. מכאן, נראה כי צוואה משמשת כמסמך משפטי ספציפי, המחייב את כולם. לכל אדם עומדת הזכות לערוך צוואה, מלבד לקטינים ולפסולי דין, מהסיבה הפשוטה, שאינם מבינים את המשמעות הטבעית והמשפטית של פעולת ההורשה. מלבד לאנשים המנועים מעריכת צוואה, לכל אדם עומדת הזכות לערוך צוואה כראות עיניו, ובהתאם, להורות בצוואתו על כל נכס שנמצא ברשותו ועל ההורשה שלו, למי שרק ירצה. רוצה לומר, בעת עריכת הצוואה, יוכל המצווה להוריש את נכסיו לכל אדם, מבלי שיהיה קשר דם ביניהם.

מהו צו ירושה?

צו ירושה, להבדיל מצוואה, מהווה את ברירת המחדל החוקית, העומדת בפני אדם שלא כתב צוואה, או שצוואתו אינה תקפה או תקינה. אי לכך, יחולק רכושו בהתאם לאמור בחוק הירושה, וזאת ליורשים על פי דין. כלומר, בכל מצב שבו אדם לא עורך צוואה, שבה הוא מצווה מה ייעשה עם רכושו לאחר לכתו לעולם הבא, אזי רכושו וממונו יחולקו על פי דין.

הדין הוא כמובן חוק הירושה, המגדיר מי יהיו היורשים על פי דין. חוק הירושה מגדיר את היורשים לפי פרנטלות, דהיינו, מעגלי קרבה למנוח, כך שבמעגל הראשוני יהיו ילדיו של המנוח ובן/בת הזוג. לאחר מכן יהיו אחיו של המנוח והוריו, וכן הלאה. כך תהיה חלוקת הנכסים והכספים, על פי בחינת פרנטלות, אם לא קיימת צוואה, או שקיימת צוואה, אך היא אינה תקפה או תקינה. יובהר, כי במידה ולאחר מותו של אדם נמצא כי הוא ערירי ואין שום צוואה, אזי רכושו, כלומר, עזבונו, יועבר לקופת המדינה.

מימוש צוואה:

על מנת שצוואה תהפוך לברת מימוש, אזי יש לערוך אותה כדין ועל פי כל ההוראות המופיעות בחוק הירושה. ברור כי יש לערוך את הצוואה מול עורך דין או נוטריון מוסמך. לכל השלבים המקדמיים של צוואה, יש משמעות ניכרת, בעיקר בעת בוא היורשים לממש את הצוואה, לאחר פטירתו של המנוח. על מנת לממש את הצוואה ולקבל צו לקיום צוואה, אזי על היורשים לפנות אל רשם הירושות, בעזרת טופס בקשה לקבלת צו צוואה.

עם קבלת הטופס, יפעל הרשם על מנת לבחון את הבקשה ובמקביל לפרסמה לציבור. הפרסום למעשה נועד למנוע התנגדויות מאוחרות לצוואה. רוצה לומר, אדם המתנגד למימוש הצוואה וקיומה, יוכל להתנגד לה עם פרסום הרשם בדבר הצוואה הספציפית. התנגדויות למימוש צוואה יכולות להיות רבות ומגוונות, כאשר הטענה המוכרת ביותר היא כי הצוואה אינה משקפת את רצון המת ועל כן יש לבטלה.

ביטול צוואה:

המחוקק קבע כי על אף שלצוואה משמעות רבה מבחינה משפטית, גם אותה יהיה ניתן לבטל, ובלבד שינתנו הוכחות חותכות על ידי המתנגד לה. רוצה לומר, על מנת שבית המשפט לענייני משפחה יבטל צוואה, חלה על המבקש חובת ההוכחה לתמוך בטענותיו על אי קיום הצוואה, בדרך שתשכנע את בית המשפט כי נפלה טעות בעת עריכת הצוואה, וכי במידה והצוואה תמומש אזי ייגרם נזק רק לחלק מהצדדים, שכן הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח. על אף האפשרות הקיימת לביטול צוואה, לא בנקל יאשר בית המשפט את ביטול הצוואה.

Rate this post