כל הזכויות שמורות: על זכויות סוציאליות בגירושין

זכויות  סוציאליות בגירושין – הקומיקאי האמריקאי המנוח סאם קיניסון אמר פעם: "יש דרך מהירה יותר להעביר כספים מאשר העברה בנקאית… היא נקראת נישואין". בכל בדיחה מסתתר גרעין של אמת, ואכן, למוסד הנישואין יש השלכות כלכליות משמעותיות, שלא מאבדות מתוקפן גם כאשר בני הזוג מחליטים להתגרש.

חלוקת הרכוש בין בני זוג מתגרשים נעשית בהתאם ל"חוק יחסי ממון בין בני זוג". החוק מורה על עריכת "איזון משאבים", כך שכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי למחצית מהרכוש של השני. הסדר זה נוגע לכלל הנכסים והזכויות הרכושיות שצבר כל אחד מבני הזוג, לרבות הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל אחד מהם בגין עבודתו – פיצויי פיטורין, פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן נאמנות, קופות גמל וכיו"ב.

איך זה עובד בדיוק? לפניכם מספר הבהרות בנוגע לשאלות נפוצות בנושא הזכויות הסוציאליות וחלוקתן במסגרת הגירושין. כמובן שמדובר בהסברים כלליים בלבד, ובשאלות ספציפיות או מורכבות יותר, יש לפנות לייעוץ פרטני של עורך דין לענייני גירושין:

 

מה קורה כאשר אחד מבני הזוג צבר פחות זכויות סוציאליות או לא צבר זכויות כלל?

"איזון המשאבים" מבוסס על העיקרון שעל פיו מכלול הנכסים שצברו בני זוג המקיימים משק בית משותף הוא בבחינת "פרי מאמץ משותף", כאשר כל אחד מבני הזוג תורם לכלכלת הבית באופן שקשה לכמת במדויק, וגם אם אחד מהם עובד ומרוויח יותר כסף, הרי שבן הזוג השני עשוי לתרום באופן אחר – למשל על ידי ניהול משק הבית וטיפול בילדים. לכן, גם אם יש פער בהכנסות ובזכויות הסוציאליות שצברו בני הזוג, או אפילו אם אחד מהם לא צבר כאלה כלל – הן הרווחים והן הזכויות הסוציאליות שנצברו במהלך תקופת הנישואין דינם להתחלק בין שני בני הזוג באופן שוויוני.

 

כיצד מממשים זכויות סוציאליות של בן/ בת הזוג לאחר הגירושין?

חלקו של אחד מבני הזוג בכספי התגמולים של השני יחושב בהתאם לתקופת חייהם המשותפת, וימומש במועד שבו ישולמו בפועל זכויותיו של הצד שצבר את הזכויות. כלומר, במקרה של זכויות שנצברו וטרם גמלו בעת הגירושין, כמו פנסיה למשל, תמומש זכותו של הבעל לחלקו בפנסיה של אשתו לשעבר רק לאחר צאתה לגמלאות (אלא אם בני הזוג הסכימו על היוון הפנסיה במועד מוקדם יותר). עם זאת, הזכויות אינן ממומשות אוטומטית, אלא רק לאחר שהוסדרו במסגרת הסכם חלוקת רכוש בין הצדדים, או במסגרת תביעה המוגשת לאחר הגירושין לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

 

האם יש קשר בין חלוקת הזכויות הסוציאליות לבין גובה המזונות?

פיצויי פיטורין וזכויות נוספות שנצברו לטובת הבעל לאורך שנות נישואיו נחשבים לחלק מהרכוש המשותף המתחלק בין בני הזוג שווה בשווה. לכן במקרה של גירושין, האשה תהיה זכאית למחצית מסכום הפיצויים, כמו גם שאר הזכויות הנצברות, וזאת ללא כל קשר לגובה המזונות המשולמים לה.
לעומת זאת, קצבת הפנסיה של הבעל לשעבר, שהיא הפרשה חודשית קבועה, נלקחת בחשבון במסגרת ההכנסות שלו לצורך קביעת סכום המזונות שעליו לשלם. על כן, האשה לא תהיה זכאית לחלק מקצבת הפנסיה בנוסף לדמי המזונות, אלא יהיה עליה לבחור איזו מהקצבאות היא מעדיפה לקבל.

 

באלו מקרים ישנה חריגה ממדיניות החלוקה השוויונית?

קצבאות או גמלות של המוסד לביטוח לאומי להן זכאי אחד מבני הזוג בגין נכות או פגיעה, או פיצויים שנפסקו לטובתו עפ"י חוק בשל "נזק גוף", לא יחולקו במסגרת איזון המשאבים.

כמו כן, בחוק יחסי ממון נקבע כי ישנן נסיבות מיוחדות, שבהן בית המשפט רשאי להפעיל שיקול דעת ולפסוק על העברת חלק גדול יותר מהרכוש המשותף לידי אחד מהצדדים, או להחליט שאחד מבני הזוג לא יקבל את חלקו בזכויותיו של השני. נסיבות מיוחדות יתקיימו, למשל, כאשר בני הזוג חיו בנפרד במהלך חלק גדול מתקופת נישואיהם, ולמעשה לא ניהלו משק בית משותף בתקופה זו; כאשר אחד הצדדים מוכיח שהצד השני התחמק באופן מכוון ועקבי מהשתתפות בכלכלת הבית; כאשר אחד הצדדים הפנה כספים לאורך השנים למטרות שלא קידמו, או שפגעו, ברווחת המשפחה; או כאשר אחד מבני הזוג העלים חלק מהכנסותיו או נכסיו (למשל הון לא מוצהר – "כסף שחור") ולא דיווח עליהן כראוי בעת עריכת "איזון המשאבים". בכל אחד מהמקרים הנ"ל, יכול בית המשפט להחליט שחלוקת הרכוש תיעשה בצורה לא שוויונית, לטובת הצד הנפגע.

לסיכום, הזכויות הסוציאליות מהוות חלק אינטגרלי מהרכוש המשותף המתחלק בין בני זוג מתגרשים. מדובר בזכויות שעשויות לעתים להצטבר לסכומים גדולים מאד, ולהוות חלק משמעותי מהרכוש המיועד לחלוקה. על כן, מומלץ להקדיש תשומת לב לנושא זה ולהידרש לחלוקת הזכויות הסוציאליות במסגרת הסכם הגירושין, שאם לא כן יהיה ניתן להסדירה רק מאוחר יותר – באמצעות תביעה ייעודית לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

מעוניינים לקבל מידע נוסף בנושא חלוקת רכוש ו איזון המשאבים? צרו קשר עם עורך דין גירושין יעקב בלס – מומחה לתחום גירושין ודיני משפחה ותקבלו שירות מקצועי ויחס אישי וחם.

לתאום פגישת ייעוץ אישית עם עורך דין יעקב בלס צלצלו >> 072-3931041

Rate this post