ירושה

צו קיום ירושה

חוק הירושה, התשכ"ה 1965, קובע כיצד יש לחלק את רכושו של אדם בין יורשיו. הנכסים שמותיר אדם עם מותו נקראים עיזבון וכתוצאה מפטירתו נעשים יורשיו לבעלים החוקיים על נכסיו. יש להבחין בין שני מצבים בהם אדם מוריש את רכושו.

 1. ירושה על פי צוואה: המוריש הביע את רצונו כיצד לחלק את רכושו עם מותו.
 2. ירושה על פי דין: כאשר המנוח לא מותיר אחריו צוואה יחולק רכושו על פי חוק הירושה.

צו-קיום-ירושה

מה כוללת ירושה? מה היא איננה יכולה לכלול?

נכסי העיזבון כוללים מקרקעין, מיטלטלין וכספים. חשוב לדעת כי גם חובות המוריש הם חלק מהעיזבון. כאשר קיימת צוואה יחולק הרכוש של המצווה בהתאם להוראותיו שמשקפות את רצונו אך בהעדר צוואה חלוקת הרכוש תיערך על פי חוק דיני ירושה. ירושה אינה כוללת זכויות ותשלומים שיש לשלם על פי חוזי ביטוח, בהתאם לסעיף 147 לחוק הירושה.

מי רשאי להעניק ירושה ומתי?

כל אדם שאינו פסול דין יכול להעניק ירושה לאחר מותו אך אם ברצונו לקבוע כיצד יחולק רכושו עליו לכתוב צוואה. ניתן לכתוב צוואה בארבעה אופנים:

אדם שאינו מותיר אחריו צוואה חלוקת רכושו תיערך על פי חוק דיני הירושה ובהתאם למעגלי הקרבה המוגדרים בחוק.

מי רשאי לרשת ומתי?

כדי לרשת את עיזבונו של המנוח יש לעמוד בתנאי היורשים על פי דין או להיות זוכים על פי הצוואה. חוק הירושה קובע מיהם היורשים הכשרים לרשת את עיזבונו של המוריש.

חוק הירושה גם קובע מי אינו זכאי לרשת על פי דין:

 • ככלל, יורשים שאינם בחיים עם מותו של המנוח אינם יכולים לרשת או לקבל חלק מעיזבונו של המנוח גם אם הם מוזכרים בצוואה.
 • יורש שהורשע בפסק דין כי גרם במתכוון למותו של המוריש או ניסה לגרום למותו
 • יורש שהורשע בהעלמת הצוואה או השמדתה של הצוואה האחרונה
 • יורש המורשע בזיוף צוואה או בהגשת תביעה על סמך צוואה מזויפת אינו זכאי לקבל את חלקו מעיזבון המנוח גם אם שמו מופיע בצוואה.

חלקו בעיזבון של יורש שאיננו רשאי לרשת יחולק בין שאר היורשים הכשרים.

כיצד מתחלקת ירושה כאשר אין צוואה? מי זכאי לרשת?

סעיף 2 לחוק הירושה מגדיר מיהם יורשים: יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה. כל מי שהיה בחיים במות המוריש וכל מי שנולד תוך 300 יום אחרי מותו של המוריש נחשב לכשר לרשת. גם תאגיד כשר לרשת בהתאם לחוק הירושה או על פי צוואה.

באין יורש מקרב בני משפחתו של הנפטר יכולה המדינה לרשת על פי דין את העיזבון, כספי הירושה ישמשו למטרות חינוך, בריאות, מדע וסעד. המדינה יכולה להחליט על תשלום חד פעמי או תשלומים קבועים מתוך העיזבון לאנשים שונים:

 • מי שכלכלתו הייתה תלויה במוריש ערב מותו
 • אדם או תאגיד שכלכלתו של המוריש הייתה תלויה בו ערב מותו
 • קרובי משפחה של המוריש או של בן /בת הזוג שלו/ה למרות שאינם משתייכים לרשימת היורשים לפי האמור בחוק

יורשים על פי דין הם:

 • מעגל קרבה ראשון: בן/בת זוג, ילדי המוריש וצאצאיהם
 • מעגל קרבה שני: הורי המוריש וצאצאיהם
 • מעגל קרבה שלישי: הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם

חשוב לציין כי סדר ההורשה נקבע על פי מעגלי הקרבה כאשר מעגל הקרבה הראשון מוציא את שאר המעגלים מהירושה. בן זוגו של הנפטר יורש את המכוניות והמיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף ובנוסף יורש את מחצית חלקו של המוריש בדירת המגורים ששימשה אותם לחייהם המשותפים. על פי הקבוע בחוק הירושה, זוכה בן זוגו של המוריש לחלק נוסף מיתרת העיזבון בהתאם לדרגת הקרבה של שאר היורשים הכשרים לרשת. לשם המחשה:אם הנפטר הותיר אחריו בת זוג ושני ילדים, בת הזוג יורשת חצי מהעיזבון וכל אחד מהילדים רבע מהעיזבון.

כאשר יש צוואה – האם היא תמיד קובעת או שישנם מקרים חריגים?

אדם שאינו מעוניין שלאחר מותו רכושו יחולק בהתאם לחוק הירושה, יכול לערוך צוואה כראות עיניו. צוואה מאפשרת להורות כיצד יש לחלק את רכושו של אדם עם מותו. המצווה יכול לכלול תנאים, לקבוע יורשים חלופיים במקום יורשים שלא יוכלו לרשת מסיבה כלשהי, ולחייב יורשים לבצע דבר מה על מנת לקבל את חלקם.

עם זאת, החוק מגדיר מקרים בהם הצוואה בטלה – למשל צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי. במקרה זה יכול בית המשפט לענייני משפחה להורות על ביטול הצוואה, ורכושו של הנפטר יחולק בין יורשיו על פי חוק הירושה. החוק מוסיף וקובע כי ניתן לבטל צוואה שנערכה תחת אונס או איום במלואה או בחלקה. גם צוואה שנכתבה בתחבולה ותרמית או תחת השפעה לא הוגנת יכולה להתבטל לאחר דיון בבית המשפט.

יודגש כי צו ירושה ניתן בהיעדר צוואה אך ישנם מקרים בהם מתגלה הצוואה לאחר מתן צו ירושה. כדי לבטל או לשנות צו ירושה יש לעמוד בשלושה מבחני פסיקה שרק בהתקיימם תתקבל הבקשה לביטול צו הירושה: הסבר לשיהוי הצגת הצוואה, האם ההסבר לשיהוי סביר ומשקל הנסיבות החדשות.

האם ניתן לרשת חובות? מה עושים עם חובות שניתנו בירושה?

עם פטירתו של אדם, העיזבון שלו כולל את כלל נכסיו ואת כלל חובותיו. סעיפים 100 עד 106 בחוק הירושה קובעים כיצד על היורשים לסלק את חובותיו של המוריש מהעיזבון. אחרי סילוק החובות תחולק יתרת העיזבון כדין בין יורשיו, סכום החובות אינו יכול לעלות על שווי הירושה.

מהו ההליך החוקי בישראל כאשר קיימת ירושה? כיצד יש לפעול על מנת לקבל ירושה?

ירושה על פי דין מתקבלת לאחר פנייה כדין לרשם לענייני ירושה. כל אחד מהיורשים רשאי לפנות לרשם. יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה ועל מגיש הבקשה ליידע את שאר היורשים. הרשם לענייני ירושה מפרסם את הבקשה לצו ירושה על מנת שיורשים אחרים או אנשים שחושבים כי מגיע להם חלק מהירושה של המנוח יוכלו להתנגד לבקשה.

איך בודקים זכאות לירושה?

חוק הירושה קובע את דרגות הזכאות לירושה. עם פטירתו של המוריש על היורש שמגיש לרשם לענייני ירושה לעדכן את שאר היורשים באמצעות דואר רשום. לעתים הנושא מורכב לכן מומלץ לבצעו באמצעות עורך דין מנוסה. כאשר עולה השאלה בנוגע לזכאות לירושה יש לפנות לעורך דין לענייני משפחה וירושות כדי לבדוק מה החוק אומר וכיצד לפעול במידה ומגיע ליורש חלק מעיזבון המנוח.

האם ניתן לעכב ירושה עד שיתברר המצב המשפטי של אדם שסבור שהוא יורש?

רשם הירושות אינו מוסמך לדון בהתנגדות לצו קיום ירושה, לכן אם התקבלה התנגדות עליו להעביר את הנושא לדיון בבית משפט לענייני משפחה. בית המשפט יבחן לעומק את ההתנגדות לקיום צו ירושה ויקבע מיהם היורשים. עד לבירור המצב המשפטי של אדם הסבור שהוא יורש ניתן לעכב את הירושה אך יש להוכיח כי קיימת עילה המצדיקה את עיכוב וביטול קיום צו ירושה.

התקשרו עוד היום:
072-3931041
עורך דין משפחה יעקב בלס

כתיבת תגובה