מה זה הסכם ממון?

הסכם ממון הינו חוזה משפטי ייחודי הנערך בין בני זוג נשואים, ידועים בציבור או בני זוג העומדים להינשא. מטרת ההסכם להסדיר באופן הדדי את כל ענייני הממון והרכוש העתידיים שבני הזוג יצברו במהלך חייהם המשותפים. הסכם ממון צופה את פני העתיד ואמור לשמש רק עם פקיעת הנישואין או החיים המשותפים עקב פרידה או בעקבות מוות.

בהסכם הממון קובעים בני הזוג מנגנון משפטי מסודר, מאוזן והוגן המתוכנן מראש כדי שבמקרה של פרידה לא יקופח אף צד, ועל מנת להימנע ממחלוקות כספיות קשות העלולות לגרום לסכסוך משפטי יקר, ארוך וטעון רגשית. יש לאשר את הסכם הממון בבית משפט לענייני משפחה, בבית דין רבני או אצל נוטריון על מנת לתת לו תוקף משפטי.

 

מי צריך הסכם ממון? רק מי שעומד להתחתן? ידועים בציבור? בני זוג שחיים ביחד? שותפים לדירה? זוגות חד-מיניים?

הסכם ממון חשוב ומומלץ לכל הזוגות, בין אם נשואים, עומדים להינשא או חיים כידועים בציבור. ניתן לערוך הסכם ממון לפני הנישואין וגם בין בני זוג שחיים יחד ומעדיפים שלא להינשא, או שאינם יכולים להינשא לפי החוק בישראל, ובין זוגות חד מיניים. במקרים מסוימים חותמים על הסכם ממון כאשר אחד מבני הזוג מגיע למערכת היחסים עם רכוש קודם והוא מעוניין להגן על נכסיו מפני הצד האחר במקרה של סיום הקשר.

חשוב להדגיש כי ללא הסכם ממון יקבע אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה או מוות לפי חוק יחסי ממון, התשל"ג 1973. חוק יחסי הממון קובע חלוקה שווה של נכסי בני הזוג למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין, נכסים שקיבלו כמתנה ונכסים שקיבלו כירושה בתקופת החיים המשותפים.

מה כולל הסכם ממון?

הסכם ממון כולל בבסיסו שני חלקים מרכזיים: רכוש קיים ורכוש עתידי. מאחר שלא ניתן לדעת מהו הרכוש שבני הזוג יצברו במהלך חייהם המשותפים נועד הסכם הממון לקבוע עקרונות הוגנים ומושכלים לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה. העקרונות וההסדרים חייבים להיות מקובלים על ידי כל אחד מבני הזוג.

ניתן להגדיר בהסכם האם הרכוש שכל אחד מבני הזוג מביא עימו אל תוך החיים המשותפים מהווה רכוש משותף וכיצד לחלק אותו במקרה של פרידה. בהסכם ממון חשוב לפרט את הרכוש הקיים וניתן לקבוע כי רכוש זה יישאר שייך רק לצד שהביא אותו ללא קשר למספר הילדים שייוולדו לבני הזוג, וללא קשר למספר השנים שיחיו יחד.

הסכם ממון כולל הסדרים לחלוקת רכוש עתידי שבני הזוג יצברו במהלך החיים המשותפים. ניתן לקבוע האם יש משמעות לרישום הנכס על שם אחד מבני הזוג, לכמות ההשקעה שכל צד השקיע לצבירת נכסים משותפים וכדומה. בנוסף, יש לקבוע פרמטרים לחלוקת זכויות סוציאליות שכל צד צבר (פנסיה, ביטוח מנהלים, פיצויי פיטורין וכן הלאה) וחשוב לקבוע מנגנון לחלוקת נכסים עסקיים, לחלוקת מוניטין ונכסים שיצבור כל אחד מבני הזוג בעקבות הקריירה שלו ועוד.

האם ישנם דברים שלא ניתן לכלול בהסכם ממון?

ישנם סעיפים שלא מקובל לכלול בהסכם ממון, לרבות סעיפים שקיומם בלתי חוקי או בלתי מוסרי.

בהסכם ממון לא ניתן לקבוע פרטים הנוגעים לילדים שטרם נולדו ואין לכלול הוראות לשלילת תשלום מזונות ילדים או הוראות שפוטרות הורה מאחריותו לילדים. במקרים בהם בית המשפט לענייני משפחה מאשר הסכם ממון הכולל הסדרים לענייני מזונות ומשמורת הוא ידרוש הצהרה מבני הזוג לפיה ידוע להם כי לא ניתן לכבול את הילדים שטרם נולדו לתנאי ההסכם. בנוסף, אין לכלול סעיפים שקיומם מהווה הפרה של תקנת הציבור.

חשוב גם להזכיר שלא ניתן לכפות על אחד הצדדים לחתום על הסכם ממון כיוון שאם הגורם שמאשר את ההסכם מתרשם כי ההסכם נחתם בכפייה ושלא על פי הרצון החופשי של מי מהצדדים הוא לא יאשרו.

כיצד מנסחים הסכם ממון? האם צריך עורך דין אחד? שניים? רואה חשבון?

ישנם שלושה סוגים עיקריים של הסכמי ממון:

בדרך כלל פונים לעורך דין אחד כדי שזה ינסח עבור בני הזוג הסכם ממון בהתאמה אישית ומדויקת למידותיו הספציפיות של כל אחד מבני הזוג. עם זאת, כל מקרה שונה ויש לבחון אותו לגופו. לכן, כאשר יש פערים כלכליים עצומים בין בני הזוג וכאשר מדובר במערכת יחסים של פרק ב' יכולים בני הזוג להחליט על פניה לשני עורכי דין על מנת לנסח הסכם ממון המבטיח את האינטרסים של כל צד.

הסכם ממון חכם יגלם בתוכו סוגיות הנוגעות לתכנון מס, הגנה על הרכוש מפני נושים, הגנה על נכסי ירושה ומנגנון הגנה על חברות משפחתיות ומניות בחברה. חשוב לקבל ייעוץ מרואה חשבון בנוגע להסכם ממון שנועד להגן על רכושו של בן הזוג האמיד.

האם ניתן לנסח הסכם ממון לאחר הנישואין?

כאמור, ניתן לנסח הסכם ממון גם לאחר הנישואין כאשר מועד החתונה מהווה באופן רשמי את תחילת השיתוף בנכסיהם. לפי חוק יחסי ממון חלוקת הרכוש במקרה של פרידה וגירושין לא תכלול רכוש אשר התקבל במתנה או בירושה. אך כיוון שהחיים הינם דינמיים יש מקרים בהם בן הזוג שירש או קיבל במתנה רכוש מיזג אותו לתא המשפחתי – לדוגמה:  אחד מבני הזוג ירש דירה ומכר אותה כדי לממן רכישת דירה מרווחת ויקרה יותר לחיים המשותפים. חתימה על הסכם ממון מאפשרת לבן הזוג היורש לא לאבד את מחצית ירושתו.

הסכם ממון לפני החתונה מאפשר לפשט תהליכי גירושין ולקבוע פלטפורמה משפטית מסודרת לחלוקת רכוש משותף. להסכם ממון לפני חתונה ישנה חשיבות מכרעת בעיקר עבור הצד האמיד וחתימה של בן הזוג האחר על ההסכם מאפשרת לו לוודא כי בן או בת הזוג מתחתנים עמו מתוך רצון כנה ואהבה ולא מאהבת כסף.

האם ידועים בציבור יכולים לנסח הסכם ממון לאחר שנים של חיים משותפים?

בשנים האחרונות ישנם יותר זוגות החיים במסגרת חיים משותפים. הסכם ממון היא הדרך היחידה להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג ידועים בציבור באופן שונה מחוק יחסי ממון. ההסכם יוצר בהירות משפטית בנוגע לרכוש קיים ולרכוש משותף אותו יצברו במהלך החיים המשותפים.

כדי לקבל הכרה במעמד של ידועים בציבור יש להוכיח מסגרת של חיים אינטימיים וניהול משק בית משותף. ניתן לנסח הסכם ממון גם לאחר שנים של חיים משותפים אך יש להוכיח את תחילת החיים המשותפים כאשר רכוש קיים שנצבר לפני עריכת ההסכם לא נכלל במסגרת ההסכם אלא אם החליטו בני הזוג לכלול אותו כרכוש משותף.

מה עושים אם בני הזוג לא מצליחים להגיע להסכמה בנוגע להסכם הממון?

הסכם ממון לא ניתן לכפות לכן חשוב להציג בפני בן או בת הזוג את יתרונותיו הרבים. במקרים מסוימים ניתן לפנות לגישור על מנת להגיע להסכמות. עורך דין משפחה המנוסה בעריכת הסכם ממון יוכל לסייע לבני הזוג להגיע להסכמות הנדרשות תוך הגנה על האינטרסים של כל צד.

האם ניתן לשנות הסכם ממון? איך?

במרוצת השנים ניתן לשנות הסכם ממון עקב שינויי נסיבות אישיים, פיננסיים וכדומה. מומלץ לפנות לעורך דין משפחה כדי לערוך מחדש את ההסכם ועל בני הזוג לחתום עליו מתוך רצון משותף ובהסכמה הדדית על מנת לקבל אישור משפטי כדין.

כאשר יש סתירה בין הסכם ממון ובין צוואה – איזה מסמך קובע? מה קורה אם אין צוואה – האם הסכם הממון מסדיר את הירושה או שהוא כפוף לדיני הירושה?

חוק יחסי ממון מתייחס לזכותו של בן הזוג לאיזון משאבים, כלומר לחלוקה של כל הרכוש המשותף שבני הזוג צברו במהלך החיים המשותפים. עם פקיעת הנישואין או בעקבות מוות של אחד מבני הזוג קובע החוק כי הרכוש המשותף שצברו בני הזוג יחולק באופן שווה. הדרך היחידה להתנות את הוראת חוק יחסי ממון היא באמצעות עריכת הסכם ממון. כיוון שבהסכם נהוג לכלול סעיפים המתייחסים לירושה עתידית אלה עלולים לעמוד בסתירה לדיני צוואה ולחוק הירושה. סעיף 8 לחוק הירושה מתייחס לסוגיה זו ולכן הסכם ממון אינו גובר על צוואה, והסכם ממון אינו יכול לכלול סעיפים הנוגעים להתחייבות לירושה עתידית שמנוגדים לסעיף 8 לחוק הירושה.

מעוניינים לערוך הסכם ממון? צרו קשר עם עורך דין לדיני משפחה יעקב בלס אשר ישמח לספק לכם את כל המידע הנחוץ לפני חתימה על ההסכם.

כתיבת תגובה